Precio Systemutveckling AB

PRECIO SYSTEMUTVECKLING: FELAKTIG UPPGIFT I DAGENS INDUSTRI

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:18 CET

I en artikel i dagens upplaga av Dagens Industri hävdas att det skett insiderhandel i Precio under februari genom att bolaget nyemitterat aktier till ett värde av 283 Mkr. Tyvärr är denna uppgift inte korrekt. Under februari registrerades emissionen av de 13 500 000 B-aktier som är en del av köpeskillingen för Signicom men värdet på dessa aktier är 5,4 Mkr.

Mer information om förvärvet av Signicom kan erhållas genom tidigare pressmeddelanden eller på bolagets hemsida www.precio.se.

Precio är en Microsoft Certified Gold Partner och erbjuder medelstora och stora företag samt offentlig förvaltning kundanpassade informationssystem baserade på affärsutvecklingsmetoder och den senaste tekniken inom IT-området.