Precise Biometrics AB

Precise Biometrics AB - Delårsrapport för perioden januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:18 CEST

Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 - Delårsrapport för perioden januari-september 2004

# Koncernens omsättning för delårsperioden uppgick till MSEK 22,6 (10,8) och för tredje kvartalet till MSEK 8,1 (2,1).

# Nettoresultatet för delårsperioden uppgick till MSEK -25,8 (-41,5) och för tredje kvartalet till MSEK -9,0 (-12,8).

# Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till SEK -0,49 (-2,10) och för tredje kvartalet till SEK -0,15 (-0,36).

# Likvida medel uppgick vid delårsperiodens slut till MSEK 52,0.

# Bolaget har fått en order värd cirka MSEK 2,8 inom ramen för ett projekt i Mellanöstern, i samarbete med ett globalt IT-företag.

# Bolaget har, i samarbete med en av bolagets amerikanska partners, fått två uppföljningsordrar till US Department of State, värda totalt cirka MSEK 1,3.

Händelser efter periodens slut

* Bolaget har fått ytterligare en order inom IT-säkerhetslösningar till US Department of State, värd ca MSEK 0,9.

* Bolaget har via Siemens Informatica SpA, ett italienskt företag inom Siemens Business Services Group, fått en order värd MSEK 1,6 avseende ett ID-kortsprojekt för en italiensk myndighet. Ordern består av utveckling och leverans av en ny version av en kombinerad fingeravtrycks- och smartkortsläsare.

Fullständig rapport inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

http://hugin.info/131387/R/964816/139855.pdf

För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, Koncernchef och VD, Precise Biometrics AB
Telefon: 0730-35 67 26 eller +1 703 405 82 55. E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB, Scheelevägen 19 C, 223 70 Lund. Telefon: 046-31 11 00.

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering genom fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/