Precise Biometrics AB

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL) - FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 11:26 CEST

Styrelsen i Precise Biometrics AB (publ) har, såsom tidigare har kommunicerats, den 22 maj 2003 beslutat om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. I anledning av nyemissionen har styrelsen upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen den 10 juni 2003. Prospektet kommer att tillställas samtliga kända aktieägare. Vidare finns prospektet från och med den 11 juni 2003 tillgängligt på Precise Biometrics hemsida, www.precisebiometrics.com, på Kaupthing Bank Sverige ABs hemsida, www.kaupthing.se, på Kaupthing Bank Sverige ABs Stockholmskontor samt på Precise Biometrics ABs huvudkontor i Lund.

Precise Biometrics AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, Koncernchef och VD, Precise Biometrics AB
Telefon: 0730-35 67 26. E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer.
Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).

Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/