Precise Biometrics AB

Precise Biometrics erhåller emissionsgaranti

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2003 09:00 CEST

Precise Biometrics AB (publ), som under juni genomför en nyemission med företräde för befintliga aktieägare, har erhållit en emissionsgaranti om ca 11,4 MSEK, vilket motsvarar ca 6,7 miljoner aktier. Tillsammans med den tidigare kommunicerade avsiktsförklaringen från bolagets större befintliga ägare, om att teckna motsvarande ca 43% av emissionen, innebär detta att sammanlagt ca 71% av emissionslikviden om 37 MSEK, efter emissionskostnader, bedöms vara säkerställd. Kostnaderna för emissionsgarantin medför inte att de emissionskostnader om ca 3,4 MSEK, som bolaget tidigare kommunicerat, kommer att överskridas.

"Intresset för emissionen har varit stort. Vi arbetar dock med en relativt snäv tidsplan och vår bedömning är att den garanti som vi erhållit idag ytterligare stärker de redan positiva förutsättningarna kring emissionen", säger Lars Grönberg, styrelseordförande i Precise Biometrics

Nyemissionen sker med företrädesrätt för aktieägarna, som för en (1) befintlig aktie ges rätt att teckna två (2) nya aktier, till en teckningskurs av 1:70 kronor per aktie. Teckningstiden är 16 juni - 27 juni 2003.


För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon: +46 730 35 67 26. E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com


Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer.
Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/