Precise Biometrics AB

Precise Biometrics får order från Stockholm Stads skolor

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2003 09:09 CEST

Precise Biometrics AB (publ), som utvecklar och säljer världsledande och användarvänliga biometriska säkerhetslösningar baserade på fingeravtryck, har fått en order avseende fingeravtrycksläsare från Stockholm Stads skolor. Läsarna, Precise PC-Card och Precise 100 A BioKeyboard, med programvara från SAFLINK, kommer att ingå i en fast installation på Tensta Gymnasium samt på ett flertal grundskolor inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. Den nya installationen kan ses som ett resultat av den testinstallation som finns på Kvarnbyskolan i Rinkeby och som visat sig minska tid och kostnader för lösenordsadministration väsentligt. Ordervärdet för Precise Biometrics uppgår till ca 500 000 SEK.

Bakgrunden till att Stockholm Stad rekommenderar användande av fingeravtryck, istället för lösenord, för inloggning på skolornas nätverk, är att eleverna ofta haft svårigheter med inloggningen. Dels har yngre elever haft svårt att hålla reda på och komma ihåg lösenord, dels har det hänt att äldre elever lånat, eller på annat sätt kom över, användarnamn och lösenord från andra elever. Genom fingeravtrycksinloggning har det här problemen lösts och lektionstiden har kunnat användas till undervisning i stället för som tidigare då en hel del gick åt till administration av lösenord.

- De positiva omdömen jag fått via Kvarnbyskolan har varit vägledande för beslutet att gå över till inloggning genom fingeravtryck. Framförallt ser jag stora administrativa fördelar med inloggning genom fingeravtryck, säger Constantinos Amiridis, nätverksadministratör inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Den valda lösningen består av Precise Biometrics läsare Precise PC-Card och Precise 100 A BioKeyboard samt programvaran SAFmodule för NMAS från SAFLINK. I samarbetet ingår även HewlettPackard och IBM som via sina återförsäljare, Ementor respektive Stadab, bland annat levererar datorerna. Biometrilösningen distribueras av AKS Informationssystem AB.

Projektet Kvarnbyskolan
I februari 2001 inleddes projektet med en testinstallation om 60 användare på Kvarnbyskolan i Rinkeby. I mars samma år utökades installationen till att omfatta hela skolan om sammanlagt 450 elever och lärare. Både lärare och elever var mycket nöjda med den nya inloggningen och upptäckte att den nya tekniken inte bara gjorde det möjligt att underlätta elevernas inloggning till nätverket, utan också att den innebar en kostnadsbesparing genom den minskade lösenordsadministrationen samtidigt som man tillförde nätverket ökad säkerhet.

För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB
Telefon: +46 730 35 67 26. E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/