Precise Biometrics AB

Precise Biometrics genomför åtgärdsprogram

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 00:00 CEST

Precise Biometrics AB har beslutat att genomföra ett åtgärdsprogram för att minska de löpande omkostnaderna i bolaget. Effekterna bedöms bland annat bli att ett positivt kassaflöde uppnås snabbare. Bolaget räknar med att ett tiotal personer av sammanlagt 47 medarbetare kan komma att behöva lämna företaget. Förutom minskade kostnader innebär åtgärdsprogrammet en ökad fokusering på försäljning av bolagets IT-säkerhetsprodukter på, framför allt, den amerikanska marknaden.

Inom ramen för det planerade åtgärdsprogrammet kommer bolaget att minska antalet medarbetare på huvudkontoret i Lund, inom bland annat administration, försäljning och lednings- och stödfunktioner.

- Åtgärdsprogrammet påverkar inte vår förmåga att kontinuerligt öka försäljning eller att ge full support till våra kunder. Det är naturligtvis tråkigt att kompetenta och lojala medarbetare ska behöva lämna företaget, men att sänka kostnaderna är en förutsättning för en långsiktig positiv utveckling av vår verksamhet säger Christer Bergman, VD i Precise Biometrics.

Kostnaden för åtgärdsprogrammet beräknas till 0,5 MSEK. Programmet innebär att Precise Biometrics beräknar att minska sina löpande omkostnader med cirka 15 procent motsvarande cirka 7 MSEK på årsbasis. Åtgärderna är avsedda att genomföras under maj och juni och får effekt redan under tredje kvartalet 2003. Full effekt beräknas uppnås under fjärde kvartalet 2003.

###

För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, VD, Precise Biometrics AB
Telefon: 0730-35 67 26.
E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer.
Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com