Precise Biometrics AB

Precise Biometrics nyemission övertecknad

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 09:14 CEST

Precise Biometrics AB (publ), har under juni genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen övertecknades vilket betyder att bolaget tillförs 40,4 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen medför att antalet aktier av serie A ökas med 23 740 200 och antalet aktier efter nyemissionen uppgår därmed till 35 610 300.

Den genomförda nyemissionen, i kombination med det åtgärdsprogram, som Precise Biometrics påbörjade under våren, och som innehåller åtgärder för att minska bolagets löpande omkostnader, stärker bolagets förutsättningar att snabbare nå positivt kassaflöde. Emissionen bedöms finansiera bolagets verksamhet fram till dess att positivt operativt kassaflöde uppnås.

För att stödja bolagets ökade fokus på USA-marknaden samt för att ytterligare effektivisera styrningen av bolagets operativa verksamhet har en ny ledningsgrupp bildats. I den nya ledningsgruppen ingår Christer Bergman, VD, Bodil Rosengren, finanschef, Ola Svedin, chef för forskning och utveckling, samt Carter Marantette, chef för US Sales.

För ytterligare information kontakta:
Christer Bergman, koncernchef och VD, Precise Biometrics AB
Telefon: 0730-35 67 26.
E-post: christer.bergman@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer.

Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A).
Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/