Precise Biometrics AB

Precise Biometrics VD talar om biometri och smartkort inför USA:s kongress

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 09:02 CEST

Precise Biometrics VD, Christer Bergman, har, som representant för biometri- och smartkortbranschen, blivit inbjuden av USA:s kongress, att hålla ett anförande om utvecklingen inom branschen. Seminariet hålls idag, den 9 september, i Washington D.C. och auditoriet består bland annat av ledamöterna i representanthusets underutskott "The Subcommittee on Technology, Information Policy, Intergovernmental Relations and the Census".

Syftet med seminariet är dels att göra en bedömning av hur långt de federala myndigheterna har kommit när det gäller att införa och använda smartkort, dels att undersöka möjligheterna att använda biometri tillsammans med smartkort. Bakgrunden är ett uttalat behov av att öka säkerheten inom såväl federala byggnader som datorsystem. En viktig faktor vid utvärderingen av olika system inför ett eventuellt införande av smartkort och biometri i stor skala inom de federala myndigheterna, är möjligheten att följa myndigheternas policys, exempelvis vad gäller skydd av den personliga integriteten.

Christer Bergmans anförande kommer att fokusera på hur kombinationen av biometri och smartkort kan erbjuda en säker och bekväm ID-lösning som skyddar användarnas personliga integritet och samtidigt innebär minskade kostnader.

"Jag är stolt över möjligheten att få dela min bild av biometri- och smartkortmarknaden med ledamöterna i underutskottet. Min förhoppning är att det ska hjälpa dem i deras arbete att öka säkerheten i såväl passer- som datorsystem inom samtliga myndigheter på federal nivå, utan att göra avkall på användarnas integritet. Inbjudan till kongressen visar på Precise Biometrics starka position på den amerikanska marknaden", säger Christer Bergman, VD och koncernchef för Precise Biometrics."

Seminariet är öppet för utskottets ledamöter och för allmänheten. Bland övriga talare finns representanter för US General Accounting Office (GAO), National Institute of Standards and Technology (NIST), US General Services Administration (GSA), Department of Defense (DoD) och Operational Research Consultants, Inc.

Representanthuset, United States House of Representatives, är USA:s lagstiftande församling och motsvaras i Sverige närmast av Riksdagen. Underutskottet "The Subcommittee on Technology, Information Policy, Intergovernmental Relations and the Census", är aktivt i översynen av en rad områden inom ramen för utskottets ansvar, exempelvis säkerhets- och integritetsfrågor. Resultatet av översynen kan komma att leda till lagförslag avseende förbättringar inom kommunikation, koordination och effektivisering, såväl inom federala myndigheter som i kontakterna mellan federala, delstatliga och kommunala myndigheter.

För ytterligare information kontakta:
Linda Wallgren,
Corporate Communications Manager,
Precise Biometrics AB
Telefon: 046-31 11 47.
E-post: linda.wallgren@precisebiometrics.com

Precise Biometrics AB (publ.) är ett innovativt säkerhetsföretag som levererar världsledande system för autentisering med hjälp av fingeravtryck. Bolagets lösningar ersätter nycklar, PIN-koder och lösenord. Företagets produkter är kostnadseffektiva, ger säkerhet och bekvämlighet i kombination med ett starkt skydd för den personliga integriteten. Produktsortimentet inkluderar system för passerkontroll, för access till datorer och nätverk och för inbyggnad i mobila och fasta terminaler som mobiltelefoner och datorer.

Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns kontor i Stockholm och dotterbolag i Washington D.C., USA. Precise Biometrics är noterat på Stockholmsbörsens O-lista (PREC A). Läs mer på http://www.precisebiometrics.com/