Preem

Preem och Ragn-Sells tar fram diesel av förbrukat matfett

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2015 08:49 CEST

Nu prövar Preem och Ragn-Sells möjligheterna att återanvända fett från fettavskiljare tillsammans med använd matlagningsolja och utnyttja det som förnybar råvara vid framställning av diesel. Målet är att producera 20 000 kubikmeter förnybar råvara för dieselproduktion våren 2016. 

Preem var först i Sverige med att introducera HVO-diesel 2011 och först i världen med att producera sin diesel med tallolja som förnybar råvara, som i hög grad har bidragit till den ökade försäljningen av förnybara drivmedel i Sverige. Sedan dess har andelen förnybart i Sverige mer än fördubblats från 5,7 % 2010 till 12,1 % 2014. Cirka 40 % av allt förnybart drivmedel i Sverige är HVO.

Ragn-Sells som ledande återvinningsbolag satsar målmedvetet på innovation. Med ny teknik och nya metoder ligger Ragn-Sells i framkanten när det gäller att omvandla avfall till råvaror.

– Ragn-Sells har en av Sveriges största fordonsflottor, vi ser fram emot möjligheten att rulla runt med bränsle vi själva varit med om att återanvända och på så sätt också bidra till lägre koldioxidutsläpp, säger Per-Eric Bjurenborg, COO Ragn-Sells.

Ragn-Sells ansvarar för insamling, rening, vattenavskiljning och transport till cistern. Preem ansvarar för delen som omfattar cistern för lagring av färdig råvara, logistik till raffinaderi (med fartyg) och framställning av diesel med förnybar råvara.

– Vi letar ständigt efter nya hållbara råvaror som går att använda för att tillverka fordonsbränsle och som fungerar i hela fordonsflottan, såväl dagens som morgondagens. Att använda restprodukter från bland annat restaurangers matlagning är ett spännande projekt. Vi tror att förnybara drivmedel kommer att baseras på flera olika råvaror i framtiden och att det därför är viktigt att samverka. Vårt bidrag är att göra så hållbara och så effektiva bränslen som möjligt, säger Åsa Håkansson, Utvecklingsingenjör på Preem.

Preem och Ragn-Sells visar med sitt samarbete att en hållbar och spårbar produktion av drivmedel är möjlig och som bidrar till att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030.

För mer information kontakta gärna:
Åsa Håkansson, Utvecklingsingenjör Preem, tel: 010-450 11 10, epost: asa.hakansson@preem.se
Helene Samuelsson, Kommunikationschef Preem, tel: 070-450 12 22, epost: helene.samuelsson@preem.se
Johan Fahlström, projektledare Ragn-Sells, tel: 070-927 47 03, epost: johan.fahlstrom@ragnsells.com

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år. Preems två raffinaderier räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa. Preems verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsörjning. Preem förädlar och säljer bensin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Preem har ett rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 200 anställda varav 900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal hos återförsäljare och partners är vi över 3 000 medarbetare som möter kunderna under Preems varumärke. För helåret 2014 var Preems omsättning 94 miljarder SEK.