Gunnebo Nordic AB

Preem ökar säkerheten och effektiviteten med nytt system för kontanthantering

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 14:16 CEST

Gunnebo Nordic AB har skrivit ett ramavtal med Preem om att leverera, installera och tillhandahålla service för det helt slutna kontanthanteringssystemet, SafePay™, till deras bensinstationer drivna av partners.

Ramavtalet gäller under tre år och inkluderar mynt- och sedelenheterna i SafePay™ samt tömningsenheter, mjukvara, installation, utbildning, kundsupport och teknisk service. Preem har ungefär 100 bemannade bensinstationer runt om i Sverige och beräknar avropa system till ca 20 stationer per år.

Kontanthanteringsystemet är helt slutet då väskan som värdetransportbolaget hämtar ur tömningsenheten är bläckskyddad och kan öppnas först på uppräkningscentralen. Detta ger kontroll och rånskydd i hela kontantflödet, från kassan hela vägen till uppräkningscentralen. Dessutom upplever personalen en ökad trygghet i sin arbetsmiljö och ser fördelar som att inte behöva räkna dagskassan, vid sena stängningar av stationen, då detta sker automatiskt i det slutna systemet.

Preem har valt en lösning där applikationen, CashControl, ligger centralt hos dem vilket innebär smidig åtkomst till information om kontantflödet på respektive station, både för Preem centralt och för de lokala stationerna.

”Vi har sedan en tid tillbaka utvärderat och testat SafePay™ på tre av våra stationer. Målet och kravet var att finna ett slutet system för kontanthantering som möter Preems säkerhetskrav och är enkelt att använda. Dessutom ska leverantören visa nytänkande för att möta morgondagens utmaningar. Testerna har fallit väl ut, vilket resulterat i att vi nu valt SafePay™ som slutet kontanthanteringssystem för våra stationer”, säger Magnus Rehn, Avdelningschef Bygg och Underhåll, Preem.

“Att Preem utvärderat sluten kontanthantering under flera år och nu slutligen valt att satsa på ett långsiktigt samarbete med Gunnebo är mycket glädjande. Ramavtalet med Preem stärker den position Gunnebo har inom marknadssegmentet och visar att helt sluten kontanthantering är en lösning som passar väl in i denna typ av verksamhet och täcker de behov av att öka såväl säkerheten som effektiviteten som bensinsationer har idag”, säger Tom Christensen, Regionchef Norden, Gunnebo.

“Dessutom är vi också nöjda med att kunna leverera ett slutet kontanthanteringssystem som är väl förberett för introduktionen av de nya mynten och sedlarna som införs 2015”.

För mer information, vänligen kontakta:

Tom Christensen, Regionchef Norden A/S Gunnebo Nordic, tel: +45 44 87 07 17 eller e-post: tom.christensen@gunnebo.com
Åsa Tjörngren, Marknads- & kommunikationschef Gunnebo Nordic AB, tel: 010-209 52 08 eller e-post: asa.tjorngren@gunnebo.com

Om SafePay™
Gunnebo är marknadsledande när det gäller utveckling och tillverkning av slutna och säkra kontanthanteringssystem. Tillsammans med ledande detaljister i Europa har vi utvecklat SafePay™, ett system som tillåter säker hantering av kontanter och effektivt förhindrar kassadifferenser. Idag finns det över 6 500 system installerade i olika typer av butiker, från bensinstationer till stormarknader, både i traditionella kassor och självbetjäningskassor.

Om Gunnebo
Säkerhetskoncernen Gunnebo levererar effektiva och innovativa säkerhetslösningar till kunder runt om i världen. 5700 anställda i 32 länder runt om i Europa, Asien, Afrika, Australien och Amerika och har en omsättning överstigande 580 MEUR. Vi har spetskompetens inom banksäkerhet och kontanthantering, säker förvaring, tillträdeskontroll, samt ett brett utbud av serviceerbjudanden. För mer information, se
www.gunnebo.se
 
Vi gör din värld säkrare.