Rope Access Sverige AB

Preem raffinaderiets räddningstjänst går avancerad utbildning

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 11:25 CEST

Preem raffinaderiets räddningstjänst går avancerad utbildning
Rope Access Sverige AB utbildar Preemraffs räddningstjänst i avancerad räddning på hög höjd och i slutna utrymmen.
Under den första utbildningsfasen ingår repetitionsövningar och i den senare utbildas ny personal.

Europas modernaste raffinaderi

Preemraff i Lysekil är Skandinaviens största och ett av Europas modernaste raffinaderier.
Vid revisions stopp kan det totala antalet entreprenörer uppgå till 1 500
personer. Preemraff är ledande på säkerhet i petrokemisk industrimiljö och har egen räddningstjänst på området.


Har ni bolagsrelaterade frågor är ni välkomna att kontakta Jamshid Lodhi på 0739 729 000 eller jamshid@ropeaccess.se

Marknadschef
Jamshid Lodhi
Mobil 0739 729 000
Mail jamshid@ropeaccess.se

Rope Access Sverige AB är det enda företaget i Sverige ackrediterat av den internationella branschorganisationen för reparbete, IRATA. Vi uppfyller därmed branschens hårdaste krav på säkerhet och kvalitet inom industriell klättring och reparbete offshore. Vi utför höghöjdsarbete med spetskompetens inom oförstörande provning, inspektion, montage och underhåll. Vi har sedan 1997 lett utvecklingen av reparbete i Sverige.