PREERA

PREERA ÄR EN AV SVERIGES MEST JÄMSTÄLLDA ARBETSPLATSER

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 23:21 CEST

Preera är en av Sveriges mest jämställda arbetsplatser

När Veckans Affärer på onsdagskvällen presenterade Sveriges Bästa Arbetsplatser 2010 utifrån ett jämställdhetsperspektiv var managementkonsultbolaget Preera en av tre pristagare i kategorin företag med färre än 200 anställda. Utmärkelsen är ett kvitto på framgång för det målinriktade arbete som Preera bedrivit med att bygga ett företag som vågar gå sin egen väg för att på allvar utmana ett flertal rådande strukturer i en annars konservativ bransch.

- Managementkonsultbranschen är fortfarande en manligt dominerad bransch. Det kan tyckas vara märkligt när all forskning om kreativitet och innovationer visar att mångfald är extremt viktigt för att nå framgång. Ur den aspekten finns det stora möjligheter att utveckla den här branschen, säger Preeras vd Julia Norinder.

Preera har de senaste åren arbetat mycket aktivt för att vara en jämställd arbetsplats - detta utifrån en övertygelse om att ökad mångfald och bättre könsfördelning leder till större kreativitet och bättre management-konsulter.

Vi är säkra på att såväl medarbetare som kunder har allt att vinna på detta. Den ökade kvalitet som våra kunder får när vi kan erbjuda mer jämställda team är oerhört viktig, men jämställdhet är också en fråga om arbetsmiljö och attraktivitet som arbetsgivare. Den kultur och det arbetssätt vi utvecklat uppskattas lika mycket av våra manliga medarbetare som av våra kvinnliga. Att ge individen utrymme att utvecklas utifrån sin potential oavsett kön är något som alla vinner på, säger Julia Norinder.

Priset som delades ut i Annexet, Ericsson Globe har instiftats för att lyfta fram goda exempel och inspirera företag och organisationer att bli bättre på jämställdhet. Listan över Sveriges bästa arbetsplatser baseras på en undersökning som genomförts av VA Kvinna under hösten 2010. Totalt deltog 150 företag i utvärderingen.

- Det är fantastiskt roligt att Preera får en sådan här utmärkelse och uppmärksamhet kring frågan är verkligen välkommet. Det sporrar oss att gå vidare i vårt arbete och förhoppningsvis innebär det också att fler företag inspireras att göra mer för att öka mångfalden och jämställdheten i näringslivet, fortsätter Julia Norinder.

Julia Norinder har även tidigare blivit uppmärksammad för sitt ledarskap och engagemang i jämställdhetsfrågor – bland annat då hon tidigare i år utsågs till en av Sveriges främsta framtida ledare av chefsorganisationen Ledarna och karriärsnätverket Shortcut.

För ytterligare information kontakta:

Julia Norinder, VD på Preera
Mobil: 031-750 90 65
Mail: julia.norinder@preera.se

Jenny Lindström Beijar, pressansvarig
Mobil: 070-843 90 87
Mail: jenny.lindstrom-beijar@gmail.com

 

 

 

Om Preera

Preera är ett nordiskt alternativ på managementkonsultmarknaden som arbetar med att förverkliga visioner, utveckla affärer och verksamheter tillsammans med sina kunder. Visionen är att genom den goda utvecklingsprocessen hjälpa företag och organisationer att göra skillnad på riktigt. Preera startade 1998 i Göteborg och har idag ca. 50 medarbetare. Företaget har kontor i Göteborg och Stockholm, och ingår i det internationella nätverket The Transformation Alliance.

 

Ytterligare information om Preera finns på www.preera.se.