TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag

Preiss-Daimler FibreGlass satsar stort i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 10:36 CET

Efter att tyska industrigruppen Preiss-Daimler förvärvade Johns Manvilles fabrik för glasfibervävning i Helsingborg förra året har ett omfattande förändringsarbete bedrivits vid anläggningen och som banat väg för en produktivitetsökning på 40 procent. Investeringar har samtidigt genomförts i ny teknik och kvalitetsnivån höjts.
– Vi är inne i ett skede av affärsmässig nyorientering med siktet inställt på en bredare textilteknisk roll i Sverige och internationellt, säger tekniske chefen Mersed Grbic.
Bilden:– När tyskarna tog över verksamheten i Helsingborg vid årsskiftet 2014/2015 omsattes 170 miljoner. Förra året landade siffran på 200 miljoner, säger tekniske chefen Mersed Grbic. Foto: Preiss-Daimler FibreGlass.
Fram till Preiss-Daimlers övertag bestod nästan all tillverkning av glasfibervävar för väggbeklädnad, en produktkategori som i folkmun kommit att kallas sjukhustapet för sin stora spridning inom vårdsektorn. Under årens lopp har omfattande volymer av vävarna producerats vid fabriken, inte bara för vården utan också otaliga kontorsmiljöer i Sverige och utomlands. I den nya affärsstrategin som successivt tar form är väggbeklädnaderna fortsatt viktiga men mer är att vänta.

– Vår maskinpark medger en betydligt bredare tillverkning än vad som tidigare bedrivits och det här är något vi vill ta fasta på. Sedan en tid tillbaka pågår ett analysarbete där vi sonderar potentiella marknader och affärsmöjligheter med siktet inställt på en bredare roll, säger Mersed som bland annat nämner materialförstärkning av vävda produkter som exempel på ett område där företaget ser intressanta affärsmöjligheter, framför att inom bygg men även andra branscher. Ett annat område är förädling av non-woven med tjänster som tryck, konvertering och laminering och där företaget redan nu är redo att konkurrera som en följd av den nya uppgraderade maskinparken.

Efter Preiss-Daimlers övertag arbetar 93 personer vid anläggningen, varav 65 i produktionen och åtta på utvecklingsavdelningen. Vid sidan om de populära väggbeklädnaderna, som marknadsförs under varumärkena Scandatex och Tasso, tillverkas även insektsskyddsnätet Mika, ett välkänt begrepp i bygghandeln.
Preiss-Daimler-gruppen, med säte i Dresden och en omsättning på 600 miljoner euro förra året, är huvudsakligen inriktat på forskning och utveckling av glasfiber, eldfasta produkter och miljöteknik. När koncernen tog över verksamheten i Helsingborg vid årsskiftet 2014/2015 omsattes 170 miljoner. Förra året landade siffran på 200 miljoner. Ökad ruljans i byggbranschen i kombination med nya affärsmässiga öppningar genom moderbolagets kanaler är viktiga drivkrafter bakom utvecklingen, menar Mersed. Nyligen kammade fabriken hem en order på 1,4 miljon dollar från ett amerikanskt byggföretag som en direkt följd av den nya koncerntillhörigheten.

Enligt Mersed, som arbetat i olika befattningar vid anläggning i nio år, har en helt ny framåtanda infunnit sig i företaget sedan ägarbytet.

– Vår tidigare roll som resultatenhet med inrutad produktion i ett hörn av ett vitt förgrenat amerikanskt konglomerat håller på att förbytas i något betydligt mer dynamiskt och visionärt. Med de framsteg som gjorts i processhänseende det senaste året har en bra grund lagts för kommande offensiver och vi känner ett starkt stöd från ägaren. Avhängigt hur nya affärsstrategin formar sig kan fler satsningar i fabriken komma att bli aktuella och om detta har vi redan ekonomiska garantier från högsta ort, avslutar Mersed.

Preiss-Daimler FibreGlass AB är medlem i TEKO.