Statistiska centralbyrån, SCB

Preliminär inkomststatistik 2007: Större inkomstökning för män

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:46 CEST

Den sammanräknade förvärvsinkomsten ökade med 1,6 procent under 2007. Det är ungefär lika stor ökning som 2005 och 2006. Dessa båda år var ökningen lika stor för kvinnor och män men 2007 var ökningen 1,2 procent för kvinnor och 2,1 procent för män.

Statistiken avser inkomståret 2007 och presenteras cirka 4 månader innan den officiella inkomststatistiken publiceras.

Medianinkomsten 2007 uppgick, i den preliminära mätningen, till 217 600 kronor. För kvinnor var beloppet 187 700  och för män 255 300 kronor. En del av skillnaden i inkomst beror på att kvinnor oftare arbetar deltid än vad män gör. Ökningen för kvinnor var 1,2 procent och för män 2,1 procent.

Kommunerna med högst inkomst ligger i Stockholms län
De regionala inkomstskillnaderna är stora. De fem kommuner som hade högst medianinkomst 2007 ligger alla i Stockholms län. Kommunerna med lägst medianinkomst ligger långt från storstadsområdena.

Kommunerna med högst respektive lägst medianinkomst. Befolkningen 20 år och äldre.

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____247478.asp

Klicka här för samtliga kommuner!

Den största inkomstökningen 2007 hade Lekeberg i Örebro län med drygt tre procent, följt av Uppvidinge och Vaxholm. Sämst inkomstutveckling hade Ydre, där medianinkomsten minskade med en dryg procent, följt av Bjurholm och Perstorp. I Stockholm var ökningen 2,1 procent, i Göteborg 1,9 procent och i Malmö 0,4 procent.

Kommunerna med bäst respektive sämst inkomstutveckling 2007. Befolkningen 20 år och äldre.

Se: http://www.scb.se/templates/pressinfo____247478.asp

Definitioner och förklaringar

Sammanräknad förvärvsinkomst är inte detsamma som lön. I sammanräknad förvärvsinkomst ingår, förutom utbetalad löneinkomst, bland annat pension, ersättning från försäkringskassa och A-kassa samt inkomst av näringsverksamhet.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

 

Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, enheten för ekonomisk välfärdsstatistik
70189 Örebro
Fax 019-17 70 83
Förfrågningar
Hans Heggemann
Tfn 019-17 68 10
E-post inkomststat@scb.se
Petter Lundberg
Tfn 019-17 60 15
E-post inkomststat@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.