Bilprovningen

Preliminära resultat från däckrazzior

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 13:13 CEST

De första resultaten har kommit in från däckrazzior som nu genomförs runt om i Sverige. Den preliminära statistiken kommer från 1104 bilar, undersökta vid 25 däckrazzior i tio län under två av dagarna av kampanjveckan. Däckrazzior genomförs 2008 från den 5 till och med den 12 september.

I tabellen nedan anges preliminära resultat för hela Sverige samt preliminära resultat för utvalda län. I förekommande fall presenteras också resultat från liknande mätningar 2007. Notera att det statistiska underlaget när det gäller länen är bristfälligt och att de presenterade resultaten endast ska ses som en indikation på regionala skillnader.

Se tabell i bifogad fil.

Det går inte att urskilja någon tydlig trend mot att däcken på Svenska vägar blir bättre, åtminstone inte utifrån de preliminära resultaten från kampanj Däckrazzia. Däremot finns det en tendens till en förbättring i det län som hade sämst resultat vid förra årets mätningar. Däcken verkar ha blivit tydligt bättre på Gotland och något bättre i Västerbotten. Däremot indikerar de preliminära resultaten att däcken har blivit sämre i Stockholm och Västra Götaland. Bäst däck i de län där preliminära resultat samlats in verkar finnas i Örebro län.

- Med kampanj Däckrazzia har vi visat på problemen med att många kör med slitna däck, är omedvetna om detta och dessutom har dålig koll på lufttrycket i däcken, säger Ingemar Skogö, generaldirektör, Vägverket. Nu gäller det att komma över nästa tröskel, att gå från insikt till att faktiskt ändra sitt beteende.

Kampanj Däckrazzia är en samverkan mellan Polisen, NTF, Bilprovningen, Däckbranschens Informationsråd och Vägverket. Syftet är att öka bilisternas kunskap om mönsterdjupets betydelse för trafiksäkerheten och om lufttryckets betydelse för miljön, trafiksäkerheten och privatekonomin. Kampanjen startade 2004.

För mer information, kontakta:

Mats Carlsson, utvecklingschef, NTF, mats.carlsson@ntf.se, 08-705 59 10, 070-311 24 30
Cecilia Blom Granlund, informationschef, Bilprovningen, cecilia.granlund@bilprovningen, 08-759 22 79, 070-687 03 66
Inge Carreman, trafikpolischef, Polismyndigheten i Södermanlands län, inge.carreman@polisen.se, 016-16 20 21, 070-331 35 41
Pontus Grönvall, Däckbranschens Informationsråd, pontus@dackinfo.se, 0340-67 30 01, 070-567 37 47
Thomas Andersson, presschef, Vägverket, thomas.andersson@vv.se, 0243-751 38, 070-693 68 70