Statistiska centralbyrån, SCB

Preliminära skatter och inkomster 2009: Minskade skatter sedan 2006

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 09:41 CEST

Andelen av inkomsten som går till skatt minskar. Förra året gick 28 procent av den totala skattepliktiga inkomsten till direkta skatter. År 2006 var motsvarande siffra drygt 32 procent. Det visar preliminär skattestatistik från Statistiska centralbyrån.

Det totala skattebeloppet minskade från 570 miljarder år 2006 till 538 miljarder kronor år 2009. Det främsta skälet till minskningen är införandet av jobbskatteavdraget som var 65 miljarder kronor. Dessutom innebar skattereduktionerna för ROT och RUT en minskning med 10 miljarder och den slopade förmögenhetsskatten en minskning med 6 miljarder.

För personer med en årsinkomst kring 400 000 kronor har andelen av inkomsten som går till skatt sänkts med drygt 7 procentenheter, från cirka 35 procent till cirka 28 procent. De som hade inkomster kring 200 000 kronor fick en hälften så stor sänkning och för dem gick 25 procent till skatt år 2009.

För åldergruppen 20–64 år minskade skatten med nästan 5 procentenheter medan minskningen för ålderspensionärer var cirka 2 procentenheter.

Tabell: Skattens andel av inkomsten efter ålder och efter inkomstklass 2006 och 2009 http://www.scb.se/Pages/PressRelease____301006.aspx

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro

 

Förfrågningar

Hans Heggemann
Tfn 019-17 68 10
E-post fornamn.efternamn@scb.se

Lovisa Sköld

Tfn 019-17 64 74
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.