Trosa

Preliminärt bokslut för 2015 ger blandat budskap

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 08:44 CET

Det gångna året spåddes bli tufft för Sveriges kommuner, och Trosa var inget undantag. En åldrande befolkning med ökade behov av hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg står för kraftigt ökade kostnader. Trots orosmolnen landar Trosa kommun nu i ett preliminärt positivt resultat för året tack vare en vältajmad försäljning av fonderade pensionsmedel.

Det preliminära resultatet för bokslut 2015 har nu sammanställts och landar på ett positivt resultat om 16 mkr. Bedömningen var att det skulle bli ett tufft år ekonomiskt som med snäv marginal skulle hålla budget. De positiva siffrorna kan i sin helhet hänföras till en engångsförsäljning av fonderade pensionsmedel strax innan sommaren. Men det underliggande resultatet för bokslut 2015 är i praktiken minus 6 mkr.

Inom verksamheterna var måluppfyllelsen god med bland annat klara förbättringar av meritvärden för grundskolans årskurs 9. Det var även ett positivt år gällande inflyttning där Trosa kommun för första gången blev fler än 12 000 invånare. Den vanligaste inflyttargruppen var som vanligt barnfamiljen.

Likt riket i övrigt har vi en åldrande befolkning med ökade behov av stöd och det ställer höga krav på hemtjänsten. Även kostnaderna för stöd till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg har ökat påtagligt. Som Trosa kommun berättade i oktober talar allt för att kostnadsökningarna kommer att fortsätta under 2016 och 2017.

Kommunstyrelsen behandlar förslag till beslut 6 april. Förslag till bokslut behandlas av kommunfullmäktige 20 april.

För mer information:

Margareta Smith, ekonomichef
Tfn: 070-335 20 92
Johan Sandlund, kommunchef
Tfn: 070-346 20 80