Norrköpings kommun

Preliminärt bokslut för Norrköpings kommun

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 11:00 CET

Norrköpings kommun redovisar ett preliminärt bokslut för 2015 på plus 209,1 miljoner kronor jämfört med ett budgeterat överskott på 141,7 miljoner kronor. I förhållande till det lagstadgade balanskravet redovisar kommunen ett plusresultat på plus 143,9, miljoner kronor.

Skillnaden mellan resultaten är realisationsvinster som uppstått vid försäljningar av fastigheter, resultat långsiktig medelsförvaltning, budgeterade avsättningar till pensionsfonden och sociala investeringsfonden, resultat från exploateringsverksamhet samt ianspråktagna överskott/markeringar från tidigare bokslut.

Resultatet utöver balanskravet med 53,9 mkr förklaras av att verksamheterna och finans redovisar ett överskott mot budget med 114,9 mkr medan skatteintäkter och kommunal utjämning redovisar ett underskott mot budget med 61 mkr.

– Trots ett oroligt år gör vi ett bra resultat. Viktigaste förklaringen är att personalen tagit ett stort ansvar, hållit i pengarna och solidariskt hjälpt de förvaltningar som haft det allra tuffast på grund av ekonomisk oro och flyktingsituationen, säger Lars Stjernkvist (S) kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

Se Relaterade dokument längst ner på sidan för bilaga
- resultaträkning
- nämndernas resultat

Upplysningar:
Lars Stjernkvist
Titel: kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 011-15 10 03

Claes-Göran Magnell
Titel: ekonomidirektör
Telefon: 011-15 34 41
_____________________________________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!