Lifecap AB

Premiär - Certifieringskurs för handledare i medberoendeproblematik

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2017 12:00 CEST

Intresset är stort för den första kursen till certifierad medberoendehandledare ledd av Dipl. Beroendeterapeuten Madeleine Swartz, tillika författare av den banbrytande boken "Res Dig! Läk ditt medberoende". Madeleine har egen erfarenhet både av problematiken beroende och medberoende. Hon är sakkunnig på "E-terapin för att hantera medberoende" som producerats av Gaya på Lifecap i samarbete med Madeleines företag Nya Steget , som kursdeltagarna får tillgång till. Introduktionen till E-terapin, där definitionen på medberoende diskuteras, finns tillgänglig via Youtube. Madeleine fungerar dessutom som lärare på Lifecaps coach- och terapeututbildningar. Nästa kursstart till Certifierad Medberoendehandledare är schemalagd till 29-31/1-2018 och 12-13/4-2018.

Som certifierad handledare i metoden ”Res Dig” får deltagaren hålla egna kurser i grupp och individuellt enligt formatet ”Res dig! Läk ditt medberoende”. Kursen riktar sig till terapeuter, coacher, socialarbetare och andra som möter människor professionellt i sin vardag. Tillkommande information: Kurslängd: 3 + 2 dagar. Avgift: 11400 kr (moms tillkommer för företag). Plats: Stockholm.

Lifecap "Hjälper människor att hjälpa sig själva till ett bättre mående". Det sker via E-terapi, WEB-terapi, kurser samt kognitiva (KBT) coach- och terapeututbildningar

Lifecap AB, Tulka 1745, Vändviksvägen 7, 760 49  HERRÄNG

https://www.lifecap.se 

https://app.coursio.com/store/lifecap