Världsnaturfonden WWF

Premiär för ASC-märkt pangasius i nya fiskguiden

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 08:58 CET

I WWFs nya digitala konsumentguide för fisk och skaldjur finns för första gången odlad certifierad fisk med den internationella ASC-märkningen, Aquaculture Stewardship Council. Under januari nästa år blir det premiär för ASC-märkt pangasius i frysdiskarna.

– Fiskguiden ska hjälpa konsumenterna att köpa fisk med gott samvete. Det är glädjande att vi snart kan få ASC-certifierad odlad fisk på matbordet. Märkningen garanterar att produktionen är ansvarsfull och att vi kan spåra fisken tillbaka där den odlats, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Kraven för odling skiljer sig från vildfångad fisk och varierar något beroende på art, plats och odlingsmetod. För att bli ASC-certifierad krävs bland annat att fodret är hållbart fiskat och att vattnet som släpps ut från odlingarna är renat.

De nya certifierade arterna på grönt ljus i fiskguiden är pangasius och tilapia. Fortfarande finns en rad arter på rött – bland annat ål, marulk och blåfenad tonfisk.

Globalt minskar fiskbestånden, havsbottnar trålas sönder och okända djuphavsarter fiskas ut. Europeiska fiskeflottor fiskar på främmande vatten och mängder med döende matfiskfisk dumpas över bord. Trots att vi lever i en global ekonomi där alla är beroende av varandra har vi inte enats om att förvalta fiskresurserna på ett hållbart sätt i alla hav.

– Vi måste sätta havens ekosystem och fiskbestånd i fokus för att vända trenden och kunna njuta av fisk på bordet även i framtiden, säger Inger Näslund, t f chef för WWFs vattenmiljöenhet.

WWF är kritisk till att det fortfarande inte finns en fullvärdig förvaltning av de svenska fiskarterna i hav och sjö.

– Hur har ansvariga departement och myndigheter tänkt att vi ska klara Europas gemensamma storskaliga fiske när man inte städar framför egen dörr och tar fullt ansvar för småskaliga nationella fisken, säger Inger Näslund.

WWF uppmuntrar marknadens aktörer att använda konsumentguiden för fisk och skaldjur för att kommunicera med kunder och uppköpare.

Ladda ner pressbilder och WWFs Fiskguide här: www.wwf.se/fiskguiden2012

Fakta
Konsumentguiden ”Fisk till middag?” – vars första upplaga kom 2002 – är en del av WWFs arbete för att värna hållbara marina ekosystem och stoppa utfiskningen av haven. WWF arbetar samtidigt för att stärka det juridiska skyddet för livet i havet. Målet är att underlätta för konsumenter, dagligvaruhandel, offentlig sektor och restauranger att välja hållbar fisk. Den svenska fiskguiden har spridits i flera miljontals exemplar och den nu uppdaterade versionen finns på www.wwf.se/fiskguiden.

De gröna arterna finns i två kolumner för att tydligt visa vilka som har grönt ljus och MSC-, ASC- eller KRAV-märkning.

WWF arbetar i dialog med den globala märkningen för odlad fisk, ASC (Acquaculture Stewardship Council), för att utveckla kriterierna och ställa krav på att certifieringen hela tiden utvecklas. Certifikatet garanterar att odlaren tar hänsyn till de grundläggande utmaningarna inom vattenbruk.

http://www.wwf.se/vrt-arbete/hav-och-fiske/ww-fs-fiskguide/miljmrkning-av-fiske/1133529-miljmrkning-av-fiske

Konsumentrådgivning av fisk och skaldjur är ett samarbete mellan WWF-kontor i bland annat i Danmark, Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Österrike och Holland. WWF har gjort en extra satsning för en hållbar fiskmarknad kring Östersjön. I december kommer fiskguider ut i Polen, Litauen, Estland och Lettland.

För mer information, kontakta:
Inger Näslund, t f chef vattenmiljöenheten WWF, 070-105 30 57
Charlotta Järnmark, handläggare fiskefrågor 072-23 691 02
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 0706 - 29 10 77
marie.vonzeipel@wwf.se