Lystra personlig assistans

Premiär för Assistansval2014 – för en bättre funkispolitik!

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 09:00 CEST

Det våras för funkispolitiken! 

Visst önskar man att så gick att utbrista, men i verkligheten är Sverige snarare på väg mot ännu en valrörelse utan fokus på funktionshindersfrågor - eller funkispolitiken, enklare uttryckt. 

Något måste göras.

Runt 20 000 personer har i dag någon form av assistans i Sverige. Med anhöriga och yrkesverksamma blir det en stor väljargrupp. Det är dags att politikerna inser värdet av en värdigare och rättssäkrare assistanspolitik. I en tid med alltfler avslag på personlig assistans, tvister i rätter och domstolar och en ökande oro hos en redan utsatt grupp i samhället, är det dags att sätta ner foten och värna LSS-reformen. 

Att leva på hoppet om politikers inneboende vilja bjuder inget vidare valfläsk. Det är sålunda hög tid att höja temperaturen för att få upp dessa viktiga frågor på den politiska agendan. Assistansval2014 är ett helt nytt och viralt forum med premiär idag. Vi är en politiskt obunden plattform med ambition att väcka opinion kring funkispolitiken för att lyfta in den i valrörelsen 2014.

Vi välkomnar alla engagerade att ta kontakt med oss för samarbeten, synpunkter eller frågor. Vi finns även på Twitter och på Facebook. Sökordet är alltid Assistansval2014. Fram till valet den 14 september kommer vi att granska makten och skildra assistansens villkor i vardagen. Vi inleder med en kartläggning av partiernas ståndpunkter samt ett fokus på EU-valet nu på söndag.

Assistansval2014 är uppstartad på initiativ av Lystra Personlig Assistans, ett privat assistansbolag som värnar LSS-reformen och står upp för en mänskligare assistans fri från orimliga vinstkrav eller sparkrav.

Välkommen! 
www.assistansval2014.se

Lystra personlig assistans föddes ur tanken att någon måste stå upp för reformen som den var tänkt från början. Utan excesser. Utan orimliga vinstuttag. Utan räntesnurror. Utan fusk. Lystra personlig assistans vill värna om LSS-reformen. Vi tror på att man som privat assistansanordnare kan bedriva bra personlig assistans helt i enlighet med de lagar och förordningar som ska styra sådan verksamhet. Vi tror inte på nödvändigheten av lagändringar, nya utredningar och kostnadsdämpande åtgärder som alltmer inkräktar på den assistansberättigades ofta redan utsatta integritet. Vi tror på LSS – som det var tänkt från början.

Lystra personlig assistans har en för branschen unik ägarstruktur där statliga medel utgör en garant för hållbar utveckling av assistansverksamhet. Företaget ägs av två bolag med 50 % vardera.

Norrholding har mellan åren 1995 och 2008 ägt och drivit assistansbolag genom det egna varumärket Personal Care och mellan 2008-2010 varit delägare i Frösunda assistans. Mot bakgrund av detta så har bolaget en av branschens längsta erfarenheter av denna verksamhet. Lagstiftningen har under åren utnyttjats på ett sätt som lagstiftaren inte alls tänkt sig vid lagens tillkomst. Bolaget har därför beslutat att tillsammans med staten som delägare och med Lystras team återupprätta den ursprungliga andemeningen med lagen.

Partnerinvest Norr har som uppgift att investera ägarkapital i företag i Västerbotten och Norrbotten. Målet är att tillsammans med entreprenörer skapa starka tillväxtföretag i regionen. Valet att gå in som delägare i ett assistansbolag gjordes efter bedömningen att när en entreprenör från Kiruna med stor erfarenhet från branschen vill skapa ett rikstäckande assistansbolag med fokus på att driva det i linje med vad lagstiftarna tänkt sig så har han stor möjlighet att lyckas med det.