Landstinget i Jönköpings län

Premiär för en ny sjukskrivningskommitté

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 09:53 CEST

7 oktober 2005 höll länets sjukskrivningskommitté sitt första möte. Den ska bland annat bidra till att öka läkarnas kunskaper om sjukskrivningsprocessen. Ett mål är att antalet intyg som kräver komplettering ska minimeras.

Kommittén är resultatet av de diskussioner som förts mellan Landstinget och Försäkringskassan i Jönköpings län, men updraget kommer ursprungligen från Landstingsförbundet och Riksförsäkringsverket.

Kommitténs uppdrag är övergripande, den ska bidra till minskad hälsa och färre sjukskrivning, men inte arbeta med enskilda fall.Mätetal: Tio procent ska bli en procent

På initiativ från Landstinget finns ett mätetal för kommitténs verksamhet.

I dag måste i genomsnitt tio procent av sjukintygen kompletteras. Till sommaren 2006 ska andelen minska till fem procent och mot slutet av 2006 ska bara en procent kräva komplettering.

Kompletteringarna och fördröjningen skapar osäkerhet hos den sjukskrivne och mer jobb för både handläggare och vårdpersonal.Uppdraget

Kommitténs övergripande mål är att medborgarna snabbare ska få väl underbyggda och snabbare beslut genom smidiga, bra rutiner.

För att förverkliga målet är kommitténs uppdrag bland annat att öka medvetenheten om sambandet mellan det medicinska underlaget och den försäkringsmedicinska bedömningen, utveckla ett gott samarbete mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, ta initiativ till att utbilda läkare i försäkringsmedicin (ett hundratal läkare på vårdcentraler och sjukhuskliniker har redan utbildats och utbildningarna fortsätter under 2005 och hela 2006), stödja läkarkolleger, arbeta med attityder kring sjukskrivning, sprida kunskaper om sjukförsäkringslagstiftningen och sjukskrivningsmönster (inom olika bostadsområden, på olika vårdcentraler et cetera och arbeta med rättstillämpning och praxis.Ledamöter från Landstinget

Länets sjukskrivningskommitté domineras av läkare. Andra yrkesprofessioner kan dock bjudas in för synpunkter eller adjungeras.

Från Landstinget deltar följande i sjukskrivningskommittén, som träffas varannan månad:

Distriktsläkare Magnus Adern, Hälsan 1, Jönköping, distriktsläkare Kaj Jönsson, vårdcentralen i Tranås (senare Mårten Ericsson, Tranås) samt försäkringsläkare Eston Jönsson som arbetar kliniskt på medicinkliniken i Värnamo och representerar Försäkringskassan i kommittén. (Tanken är att även få med en representant från Värnamo sjukvårdsområde och önskemålet är att det blir en kvinna i den helt mansdominerade kommittén.)


Övriga är försäkringsöverläkare Lars Mörlid (ordförande), privatläkare Staffan Irding och försäkringsansvarig Håkan Wernefur, Försäkringskassan.