Europaparlamentet

Premiär för Europaparlamentets webbteve

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 14:43 CEST

Idag lanserar Europaparlamentet sin nya webbteve, EuroparlTV. Alla med tillgång till Internet kan följa debatter, omröstningar, utskottsmöten och bevaka de beslut som fattas i Europaparlamentet.

EuroparlTV finns på www.europarltv.europa.eu

- Eftersom vi närmar oss valet till Europaparlamentet i juni 2009, är EuroparlTV ett sätt för alla, i synnerhet ungdomar, att få information om aktiviteter och de beslut som fattas av det direktvalda Europaparlamentet. Det är beslut som påverkar det dagliga livet för nästan 500 miljoner EU-medborgare, sade Europaparlamentets talman Hans-Gert Pöttering vid invigningsceremonin.

EuroparlTV består av fyra kanaler som vänder sig till olika målgrupper:

Ditt parlament riktar sig till dem som följer politik på EU-nivå: intresserade medborgare, näringsliv, arbetsmarknadens parter, intresseorganisationer, forskare, studenter samt anställda inom EU-institutionerna.

Din röst riktar sig till den breda allmänheten och erbjuder möjlighet att visa tittarnas egna produktioner.

De ungas Europa riktar sig till barn i skolåldern, vana Internet-användare och framtida europeiska väljare.

EP Live bevakar pågående aktiviteter i Europaparlamentet, bland annat debatter under plenarsammanträden och utskottsmöten. Den här kanalen erbjuder också ett arkiv med filmat material från tidigare sammanträden.

Tittarna kan välja att använda Windows Media eller Flash 9. Alla program översätts till fler än 20 språk. Några program dubbas, andra textas. EuroparlTV ska återspegla åsiktsmångfalden i Europaparlamentet, samtidigt som de politiska gruppernas relativa styrka beaktas. Kanalen ska följa en neutral och opartisk redaktionspolicy.

Vicetalman Alejo Vidal-Quadras (EPP-ED, ES) med ansvar för information och kommunikation underströk vikten av att Europaparlamentets arbete är öppet och tillgängligt för alla.

För ytterligare information kontakta:

Marina Lähteenmaa, pressekreterare

Europaparlamentets informationskontor i Sverige

Tel: 08-562 444 61, mobil: 0709-98 96 41

E-post: marina.lahteenmaa@europarl.europa.eu

eller

Anna Bäckman, pressekreterare

Redaktion & Information/Europaparlamentet

Tel: +32-2 28 34018 (Bryssel)

E-post: press-sv@europarl.europa.eu