Arbetsförmedlingen

Premiär för ”Framtidslandet” på utbildningsmässa i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 17:06 CET

Arbetsförmedlingen på plats i Nordichallen för att ge unga vägledning till utbildning och jobb
Nolias Utbildnings- och framtidsmässa öppnar i Sundsvall tisdagen den 22 februari i Nordichallen.

”Framtidslandet” kallas den nya och unika del av mässan som kan hjälpa till att förvandla unga människors drömmar till verklighet. Arbetsförmedlingen, Företagarna, Åkroken Science park, Sundsvalls gymnasium, Entreprenör Timrå och Företagslotsen kommer att finnas på plats och ska
tillsammans ge besökarna råd och tips om hur man själv kan forma sin framtid
både när det gäller utbildning och arbete.

”Framtidslandet”

De samverkande aktörerna gör det under vinjetten ”Framtidslandet” och syftet är
att uppmuntra unga människor att tänka, drömma och förverkliga sig själva och
sina idéer utanför de invanda mönstren och den s k ”boxen”. I bästa fall kan
drömmen om det egna entreprenörskapet bli verklighet.

Arbetsförmedlingen fyller behovet
-Vi satsar stort och brett på ungdomarna på den här utbildnings- och
framtidsmässan i Sundsvall. Det finns ett stort behov av upplysning, goda idéer,
insikter, andras erfarenheter och kunskaper hos den generation som nu lämnar
olika utbildningar för ett kommande vuxen- och yrkesliv. Det behovet kan
Arbetsförmedlingen vara med och fylla en sådan här gång, förklarar projektledaren
Anders Heimer.

Jobb utomlands

Under mässdagen kommer även Arbetsförmedlingens ungdomsarbetsförmedlare
att åskådliggöra olika möjliga vägar till arbete. Eures-rådgivare finns också på plats.
De kan ge grundläggande information, vägledning och arbetsförmedling till den
som har intresse för den europeiska arbetsmarknaden. De har fackkunskaper i
praktiska, juridiska och administrativa frågor som rör rörlighet på nationell och
gränsöverskridande nivå. Ämnet kommer även att diskuteras från Nordichallens
stora scen under dagen.

Er redaktion hälsas välkommen att bevaka evenemanget!

 

För mer information och kommentarer:
Anders Heimer, projektledare, Arbetsförmedlingen i Sundsvalls arbetsmarknadsområde,
tel 010-486 41 05, mobil 073-031 82 10
Presskontakt:
Lars Pousette, informations- och pressansvarig, tel 010-486 87 45,
mobil 070-583 42 37