Trollhättans stad

Premiär för jämförelse på nätet – information om skillnader i skola och omsorg

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 10:34 CET

Trollhättans Stad öppnar idag en ny webbtjänst som möjliggör jämförelse av
kvalitet och resultat inom den kommunala verksamheten.

Därmed är Trollhättan en av få kommuner i landet som erbjuder denna
jämförelsetjänst, faktiskt den enda i Fyrbodal.

– Vi vill underlätta för invånarna att få kunskap om våra verksamheter inför val
som man gör av exempelvis skola. Dessutom är det ett bra sätt att skapa
utveckling och förbättring internt, menar Bijan Zainali.

Tjänsten gör att man på ett enkelt sätt kan jämföra verksamheternas resultat.
Inledningsvis ingår skolverksamhet och äldreomsorg i de verksamheter som kan
ställas mot varandra. Vi presenterar resultat från brukarundersökningar eller andra
mått som anses vara av intresse för invånarna. Ambitionen är att ständigt utveckla
och komplettera innehållet, för att på bästa sätt motsvara vad man vill ha
information om. Starten ger en god grund att stå på.

– Målsättningen på sikt är att samtliga verksamheters resultat som är av intresse
för medborgarna görs tillgängliga på nätet, konstaterar Trollhättans Stads
kvalitetschef Bijan Zainali.

Öppna jämförelser är också ett sätt att skapa genomskinlighet och transparens i
verksamheten.

– Många av våra verksamheter lever i en konkurrenssituation och måste bli bättre
på att visa vilka goda resultat de åstadkommer samt förbättra de områden där
man inte är lika bra. Medborgarna har en självklar rätt att ställa höga krav och ta
del av vårt resultat, fastslår Bijan Zainali

Tjänsten finns på Trollhättans Stads hemsida (www.trollhattan.se/jamfor)

Vid ytterligare frågor kontakta kvalitetschef Bijan Zainali 0520-49 74 83,
070-58 87 069.

_________________________________________________________________________________________

Informationskontoret Gärdhemsvägen 9
070-206 86 87 peter.asp@trollhattan.se

461 83 Trollhättan Informationschef Peter Asp
www.trollhattan.se