Karlsson & Novak medical ab

Premiär för klamydiatest via SMS

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 06:40 CEST

Från och med idag kan delar av Sveriges befolkning beställa klamydiatest via SMS. Sedan 2004 har landsting erbjudit den forskningsbaserade tjänsten att beställa gratis klamydiatest på sajten klamydia.se. Forskare i Umeå ligger bakom idén att använda Internet i syfte bekämpa klamydia genom att spela på de ungas arena. Samma personer är nu initiativtagare till mobiltjänsten som ökar klamydiatesternas tillgänglighet.

Emil Edeholt 24 år och systemansvarig för sajten har varit med och utvecklat den nya SMS-tjänsten säger:

- Det känns som vi har pratat om det i flera år så det är kul att vi kan släppa nyheten då våra ambitioner är att vara banbrytare.

Fram till idag har 28 000 personer testats via klamydia.se och över 2000 smittade har fångats upp och behandlats.

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen och spridningen har aldrig varit så omfattande som den är idag. Genom sajten har målgrupper som tidigare inte kommit till behandling hittat en enklare väg till sjukvården.

- Jag ser SMS-tjänsten som en naturlig utveckling, det gäller att ta epidemin på allvar och hitta enkla vägar till ungdomarna. Vår förhoppning är att fler landsting börjar använda ett vetenskapligt utvärderat system i detta syfte säger initiativtagare Roger Karlsson.

Mobiltjänsten används genom att beställaren SMS:ar klamydia och personnummer till ett angivet telefonnummer. Inom någon dag kommer sedan ett test i brevlådan med ett frankerat svarskuvert. Med hjälp av en personlig kod kan provsvaret läsas på sajten klamydia.se. Klamydiapositiva behandlas enligt smittskyddslagen av sjukvården.

För ytterligare information kontakta:
Professor: Roger Karlsson Tfn: 070 697 68 20

MD PhD: Daniel Novak Tfn: 070 899 62 53

För tekniska frågor
Systemansvarig: Emil Edeholt 090 15 48 30

( Pressadmin: Ingrid Hannerz Tfn 090 15 48 30 E-post:  nyheter@klamydia.se )

BILAGA/FAKTA OM FÖRETAGET KLAMYDIA.SE
Sedan 2004 bedriver via webbsidan klamydia.se service inom hemdiagnostik sprunget ur akademisk forskning. Kunderna för vår klamydiadiagnostik är i första hand de svenska landstingen.
Idag finns avtal i Västerbotten, Sörmland; Västra Götalandregionen och Gävleborg.

ÄGARE: Karlsson och Novak Medical AB. ADRESS: Tvistevägen 47, 907 19 Umeå

PERSONAL: (4 heltider.)
Emil Edeholt, systemansvarig webbsida Tfn: 090 15 48 30
Linda Dahlqvist, Gruppchef/administratör Tfn: 090 15 48 30,
Bo Hammarström, VD 0,5 Tfn 090 15 48 56
Deltidsanställda ca 40 tim/vecka = 1 heltid,

FORSKARNA bakom tjänsten är också kopplade till företaget.
Professor Roger Karlsson Tfn: 070 697 68 20
MD PhD Daniel Novak Tfn: 070 899 62 53

INFORMATION OM SJUKDOM KLAMYDIA OCH VÄGEN TILL BEHANDLING
SMITTVÄGAR: Det vanligaste sättet att bli smittad är genom samlag utan kondom, då slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Det gäller även vid anala samlag och munsex. Bakterien lever bara inuti levande celler och smittar
därför inte genom handslag, bastubänk, kläder, handdukar eller toaletter. Vid förlossning kan barnet smittas av
mamman om hon har klamydia med komplikationer som följd.

Alla som har sex utan kondom har en risk att få Klamydia

FÖREKOMST: Klamydiainfektionen är den vanligaste sexuellt överförda bakterieinfektion och har ökat stadigt de
senaste åren. Under 2007 anmäldes 47103 fall av klamydia vilket är en ökning med 45 % jämfört med 2006.
Detta är den största ökning som skett i Sverige någonsin.

SYMTOM: De flesta, både män och kvinnor, som är infekterad med Klamydia har INGA symptom alls men kan ändå föra smittan vidare. Symptom, om de finns kommer 1-3 veckor efter smittan och vanligast är flytningar och sveda när man kissar. Kvinnor kan få blödningar. Bakterier kan också ligga vilande långa tider och sedan plötsligt ge besvär eller leda direkt till komplikationer.

KOMPLIKATIONER: Obehandlad klamydiainfektion kan hos kvinnor ge äggledarinfektion som i sin tur kan leda till
utomkvedshavandeskap eller framtida barnlöshet. Mannen kan få bitestikelinflammation, prostatainflammation,
urinledarinflammation, samt nedsatt fertilitet. Både man och kvinna kan få ögoninfektion och ledinflammation.
Klamydiainfektion hos mamman kan under förlossningen smitta barnet med infektion i ögon och lungor som följd. Ett
barn som infekterats med Klamydia i lungan löper större risk att få astma senare i livet.

KLAMYDIATEST: På klamydia.se sker beställningen via sajten, beställningen är personlig och endast avsedd att
användas av beställaren. Vid beställning uppges personnummer enligt Smittskyddslagens krav samt adress dit provet skall skickas. Provmaterial, porto, testning, och behandling är gratis.
Om man vill bli påmind via E-post eller SMS att provresultatet är klart (inga svar skickas via E-post) kan man frivilligt uppge sitt mobilnummer eller E-postadress vid beställningen. Kuvertet är diskret. Självklart nämns inte klamydia.se på kuvertet och det finns inte heller några referenser till sjukvården.

BEHANDLING: Om provet är positivt skall du enligt smittskyddslagen behandlas av sjukvården, till exempel ungdomsmottagningen. Via sajten printar du ut en remiss alternativt lämna din personliga kod när du besöker sjukvården.

Bara invånare i län som idag tecknat avtal kan använda webbtjänsten, den som inte har tillgång till klamydia.se går via sjukvården. Provet kan tas på vårdcentral, ungdomsmottagning eller STD-mottagning.