Västtrafik

Premiär för miljövänligt HVO-bränsle i färjetrafiken

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 12:00 CEST

För första gången i Sverige prövas miljövänligt HVO-bränsle i en av Västtrafiks färjor. Testet pågår under ett år och är ett led i arbetet att minska färjetrafikens miljöpåverkan.

Det är Västtrafik och Öckerö kommun som sedan 1 september kör färjan Burö på ett fossilfritt dieselbränsle som framställs av tallolja och animaliskt avfall. Att köra på 100 procent HVO-bränsle innebär att utsläppen av koldioxid minskar med 280 ton per år jämfört med att köra på diesel av miljöklass 1.

– Färjetrafiken har ett koldioxidutsläpp som är sex gånger högre än övrig kollektivtrafik. Därför testar vi ett betydligt miljövänligare bränsle och ska nu undersöka hur det påverkar fartygets drift, säger Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik.

Idag står färjetrafiken för en stor del av Västtrafiks totala utsläpp av miljö- och klimatpåverkande ämnen, trots att den utgör en liten del av den totala kollektivtrafiken i Västra Götaland.

– Tyvärr går miljöanpassningen långsamt och därför är det viktigt att vi hittar nya sätt att minska färjornas miljöpåverkan, säger Hanna Björk.

Att köra på HVO innebär en extra kostnad jämfört med att använda miljöklassad diesel, vilket finansieras av Västra Götalandsregionen och Öckerö kommun.

För mer information:
Hanna Björk, miljöstrateg 0703-97 49 19
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99
press@vasttrafik.se


Fakta HVO
Hydrerad vegetabilisk olja (HVO) är en fossilfri diesel som framställs genom hydrering av växt- och djurfetter. Det bränsle som används i testet är producerad av främst tallolja och animaliskt avfall. HVO som är framtagen från palmolja eller PFAD (Palm Fatty Acid Distillate), som är en restprodukt vid palmoljeframställning, används inte på grund av de negativa miljökonsekvenser tillverkningen innebär.

Fakta Burö
Burö trafikerar Öckerö – Kalvsund – Framnäs och Grötö (linje 296). Färjan har 68 sittplatser och kan ta totalt 148 passagerare. Årligen görs 180 000 resor och färjan har 5 500 drifttimmar. Bränsleförbrukningen är 120 000 liter diesel per år. Testet ska undersöka om förbrukningen blir den samma med HVO eller något högre samt om det påverkar motorerna, partikelfilter och kräver mer service och underhåll. Volvo Penta följer projektet och har godkänt att HVO får användas i färjans Volvomotorer.

Varje dag reser 395 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.