Bixia

Premiär för Nässjös första publika laddstolpe för elfordon

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 11:00 CEST

Idag invigdes Nässjös första laddstation för elfordon vid stadshusets parkering. Det är Elbolaget Bixia och Nässjö Affärsverk AB som tillsammans placerat ut laddstationen för att främja utvecklingen mot framtidens elfordon. Premiärstationen invigdes av kommunalrådet Bo Zander som kom cyklande på en så kallad Lifebike, som han sedan ”tankade” på laddstolpen.

Just nu pågår utvecklingen av infrastrukturen för elfordon i Sverige. En undersökning som beställts av Elforsk, svenska elföretagens forsknings- och utvecklingsbolag, visar att tre av fyra svenskar är intresserade av att köpa en elbil, men detta intresse sjunker väsentligt om det inte finns en utbredd infrastruktur för laddning. En fulladdad elbil kan köra cirka 15-20 mil. Det gör att de passar bäst för stadstrafik, men för att elbilarna ska bli ett attraktivt alternativ är det viktigt med lokala laddningsställen.

Viktig pusselbit för elfordonens framtid

Nässjös nya laddstation är en av drygt 30 laddstolpar Bixia är med och etablerar, i ett första steg, i Mjölby, Oxelösund, Borgholm, Växjö, Katrineholm, i Linköping och nu i Nässjö.

- På Bixia arbetar vi mycket aktivt för att stötta all utveckling av förnyelsebar energi, det är ett naturligt ansvar vi som elbolag måste ta, berättar Anna Drotz, produktutvecklingschef  på Bixia. Vi vill att alla ska kunna välja förnybar energi även som fordonsbränsle. Laddstolparna är en viktig pusselbit för elfordonens framtid och det är därför självklart för oss att vara med i denna utveckling.

- Att vi har ett säkert elnät i Nässjö stad underlättar när kommunen satsar på ny miljövänlig teknik. Det är historiskt att nu kunna tanka fordon med miljövänlig el, samma el som vi har tillhandahållit från Ramsjöholm i 102 år och jag är glad att våra medarbetare på Nässjö Affärsverk Elnät med sin kompetens har varit med och bidragit till installationen, berättar Magnus Wahlström, på NAV.

- Det är viktigt att kommunen är med och satsar på ny teknik för ett hållbart samhälle  och det är mycket positivt med den miljöutveckling som Nässjö Affärsverk driver, NAV är vårt främsta verktyg för hållbar utveckling, berättar kommunalrådet Bo Zander.

600 000 elfordon om tio år

Idag finns det ett hundratal renodlade elbilar i Sverige. Men marknaden spås växa kraftigt. Produktutvecklingen pågår för fullt bland biltillverkarna, t ex kommer Mitsubishi att lansera en elbil under hösten. Inom tio år beräknar Elforsk att antalet elbilar i Sverige ska ha ökat till 600 000 eldrivna fordon. Då krävs att det finns möjlighet att ladda bilen även på andra platser än hemma eller på jobbet.

 

Kontaktuppgifter

Bixia AB

Anna Drotz, produktutvecklingschef, 070-665 92 74

Anna Fjellner, PR- och pressansvarig, 076-828 58 11

Nässjö Affärsverk AB

Magnus Wahlström, chef elnät, 0380-51 70 80

Elisabeth Marcusson, informationschef , 0380-51 71 10

Nässjö Kommun

Bo Zander, kommunalråd, 0380-51 80 61

Anna Kim-Andersson, informationsansvarig 0380-51 72 49

 

Bixia AB omfattade de tidigare bolagen Östkraft, Fyrstad Kraft och Höglands Energi. Under hösten 2009 samlades företagen under det gemensamma namnet Bixia. Sedan den 1 april 2010 ingår även Kraftaktörerna i Sydvästra Sverige AB. Bixia är Sveriges fjärde största elhandelsbolag och har ca 300 000 kunder. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el från ca 400 anläggningar.  www.bixia.se

 

Nässjö Affärsverk

Nässjö Affärsverk tillhandahåller tjänster inom fjärrvärme, elnät, bredband, VA och avfallshantering samt har kraftproduktion i Ramsjöholm. Vi ansvarar även för kommunens för att gator och parker ger ett tryggt och säkert intryck, då vi på uppdrag av Nässjö kommun skottar snö, sköter gatubelysning, trafikljus, parker och grönområden. Stort som smått för att Nässjö ska vara en trevlig stad att leva och bo i. Läs gärna mer på www.nav.se

 

Nässjö kommun

Nässjö kommun ligger i Jönköpings län och omfattar 933 kvadratkilometer och bildades 1971 då ett antal köpingar och landskommuner slogs samman med Nässjö stad. Inom kommunen ligger Sydsvenska höglandets högsta punkt, Tomtabacken 377 meter över havet. I Nässjö kommun bor 29 503 personer och av dessa bor cirka 16 000 i centralorten.