Linköpings kommun

Premiär för smartare och miljövänligare transporter

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2017 08:50 CET

Idag startar de första samordnade varutransporterna av livsmedel till drygt 130 förskolor, skolor och boenden i Linköpings kommun. Under 2018 kommer ännu fler varugrupper att ingå i de samordnade varutransporterna.

Kommunens arbetsplatser tar emot en mängd varor varje vecka – allt från livsmedel till kontorsmaterial och städartiklar. Genom samordnade varutransporter minskar mängden tunga transporter, med minskad miljöpåverkan och ökad trafiksäkerhet som följd.

– Samordnad varudistribution innebär att varorna levereras till ett och samma ställe, en samlastningscentral. Genom att samordna leveranserna räknar vi med att antalet transporter kan mer än halveras, säger projektledare Jörgen Svensson.

Transportföretaget GDL står för samlastningscentralen där alla leverantörer lämnar sina varor som därifrån körs ut till kommunens verksamheter. Idag påbörjas utkörningen av livsmedel till drygt 130 förskolor, skolor och boenden. Under 2018 läggs andra varugrupper som städartiklar och kontorsmateriel successivt på. Full utbyggt kommer över 400 kommunala verksamheter få sina transporter levererade via samlastningscentralen.

– Istället för 5-6 lastbilar kommer det nu en bil till en skola. Det blir en kraftig förbättring av trafiksäkerheten vid våra skolor och boenden. Att lastbilarna kommer att köras på biogas innebär att vi får både bättre luftkvalitet i staden och tar kliv närmare målet om ett koldioxidneutralt Linköping 2025, säger miljökommunalrådet Rebecka Hovenberg.

Samlastningscentralen förväntas också förenkla för mindre lokala och regionala leverantörer att delta vid kommunala upphandlingar eftersom de bara behöver leverera varor till ett ställe.

För mer information kontakta Rebecka Hovenberg, miljökommunalråd, telefon: 013-20 62 40, mobil: 070-362 62 40 eller Jörgen Svensson, kommunens projektledare för samordnad varudistribution, telefon: 013-20 73 78.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.