Actavis

Premiär för stipendium till apoteksforskare

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 07:20 CET

Actavis stipendium på 100 000 kronor delas i dag ut till Erika Olsson, Uppsala. Hon ska studera hur farmaceuter informerar om generisk substitution på apotek och hur denna information samt socioekonomiska faktorer påverkar utbytet. Syftet med stipendiet är att stödja och utveckla den professionella verksamheten på landets öppenvårdsapotek.

Erika Olsson, som är forskningsassistent knuten till Institutionen för farmaci på Uppsala universitet, ska genomföra 400 intervjuer fördelade på 5-10 apotek med olika profil. Syftet är att undersöka hur och i vilken utsträckning farmaceuter informerar om generisk substitution i samband med expedition på öppenvårdsapotek. Studien ska bidra till en säkrare läkemedelsanvändning och därmed till en bättre patientsäkerhet.

Socioekonomiska faktorer påverkar utbytet
Hon ska också studera i vilken utsträckning som innehållet i denna information återspeglas i patientens förståelse för samt inställning till generisk substitution. Detta ska kopplas till olika socioekonomiska och demografiska faktorer såsom kön, ålder, utbildningsnivå och ursprung. Samtalets innehåll vid ett utbyte påverkas både av farmaceutens förmåga att kommunicera och av patientens erfarenheter, kunskap och attityd. Myten om att generiska läkemedel är förfalskade är en annan faktor som ska beaktas.

Stipendiet delas ut av Leif Andersson, Actavis, och Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten, på Läkemedelskongressen i Älvsjö den 7 november kl 14.45.

– Vi vill på detta sätt bidra till en vidareutveckling av apotekens verksamhet. Actavis är en viktig samarbetspartner till apoteken och vi hoppas att stipendiet blir starten på en långsiktig satsning på apoteksforskning i Sverige, säger Anders Jungbeck vd för Actavis Sverige. 

Stipendiekommittén har utgjorts av representanter från Apotekarsocieteten:

  • Annika Nordén Hägg, Cura apoteket
  • Sofia Kälvemark Sporrong, Uppsala universitet
  • Carin Svensson, Kronans Droghandel
  • Tobias Renberg, Apotekens Service AB
  • Birgitta Karpesjö, Apotekarsocieteten (adjungerad)
  • Djamshid Ghavami, Actavis (adjungerad)

Förbättrad kommunikation om läkemedelsbyte
Årets tema på Läkemedelskongressen, som äger rum den 7-9 november på Stockholmsmässan (TALK-delen) i Älvsjö, är morgondagens läkemedelsanvändning. Actavis, som är kongressens huvudsponsor av kongressen, arrangerar ett interaktivt symposium om generisk substitution.

För mer information, kontakta:
Djamshid Ghavami, produktchef Gx/Rx, Actavis, 070 626 40 70
Erika Olsson, forskningsassistent, Institutionen för farmaci, Uppsala universitet, 070 583 05 59
______________________________________________________________

Actavis grundades 1956 av sju isländska apotekare. Idag finns Actavis direkt representerade på över 40 marknader, har 11 000 anställda och omsätter cirka 1,8 miljarder euro. Actavis etablerades på den svenska marknaden 2003 och har idag cirka 35 anställda. Actavis har en bred produktportfölj inom tre affärsområden: öppenvård, slutenvård samt egenvård. www.actavis.se