Teater Relevant

Premiär på lördag för ny unik föreställning du absolut inte behöver se

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 13:53 CET

Att kulturlivet sprudlar i storstäderna är något som många tar för givet men för vissa finns inte alls samma utbud som för andra, något Teater Relevant vill ändra på. På lördag den 16 februari är det premiär för föreställningen Helen Keller på Tekniska museet, en föreställning som man varken behöver se eller höra.


”På lördag får vi se om vi har lyckats med vårt experiment att skapa möten i publiken och kultur på lika villkor. I en tid där människans lika värde blivit mer något av en kliché än något att eftersträva ska vi se om vi kan engagera människor i vår kamp att synliggöra tillgänglighetsfrågorna” säger Klas Wiljergård, regissör och konstnärlig ledare för Teater Relevant.

För att lyfta frågan om tillgänglighet för de med nedsatt hörsel och syn gör Teater Relevant föreställningen Helen Keller för seende, hörande, synskadade, hörselskadade, blinda, döva och personer med dövblindhet. Genom att spela föreställningen både på svenska och svenskt teckenspråk, syntolka alla föreställningar och utforska sätt att tilltala andra sinnen än hörsel och syn arbetar man för att skapa en upplevelse för alla, samtidigt.

Helen Keller blev vid nitton månaders ålder både blind och döv och hade till dess att hon var sju år gammal inget sätt att kommunicera med sin familj eller världen omkring henne. Hon växte sedan upp och blev världsberömd författare och förespråkare för kvinnors, arbetares och sinneshandikappades rättigheter.

Helen Keller rekommenderas från 7 år och är en lärorik föreställning med både komik och allvar i ett nytt unikt format som handlar om språkets betydelse för en dräglig mänsklig tillvaro och vilka underverk en engagerad pedagog kan utföra.

Helen Keller

Premiär 16 februari 2013 Tekniska museet
Regi Klas Wiljergård
Helen Keller Stina Eriksson
Anne Sullivan Sabina Heitmann
Jimmie Sullivan Robert Ingvarsson
Kate Keller Alexandra Dannberg
Arthur Keller Henric Joneskär
James Keller Simon Olsson
Evelyn Emilia Roosmann

Spelas 16/2 kl 14, 20/2 kl 18.30, 23/2 kl 14, 24/2 kl 14, 27/2 kl 18.30, 3/3 kl 14 & 10/3 kl 14

Producent Julia Boström
julia@teaterrelevant.se
0730936115
För biljetter och mer information se www.teaterrelevant.se
Trailer http://www.youtube.com/watch?v=H-wlbHO3EDQ

Foto pressbild Lanna Olsson

Teater Relevant är en friteatergrupp med sitt säte i Stockholm som just nu repeterar föreställningen Helen Keller - för alla oavsett syn- eller hörselförmåga. Vi är övertygade om att kulturen kan rädda livet på människor, ge upphov till mod, hopp och förändra orättvisor. All kultur är politisk kultur.

För frågor och information kontakta Julia Boström på julia@teaterrelevant.se