Gunnebo Nordic AB

Premiärvisning på Skydd av Gunnebos högsäkerhetssluss

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2010 09:00 CEST

Gunnebo lanserar Compact Save II, andra generationens högsäkerhetssluss med säkerhet och snabba flöden i fokus. CSII har behållit första versionens snabbhet med en uppgraderad säkerhetsnivå, utvecklad för områden med höga säkerhetskrav och stora flöden av individer. Besök Gunnebos monter A14:10 på Skyddsmässan i Älvsjö den 14-17 september för en förevisning av CSII.

CSII är en teknisk uppgradering som tillmötesgår europeiska förordningar gällande automatiska dörrar.  CSII innehar en unik position på marknaden för automatiska dörrar med vikbladsfunktion, genom certifierat inbrottsskydd till nivå 3 enligt PR EN 1627.

CS är en slussfunktion där bakre dörrparet stängs innan främre dörrparet öppnas. Detta förhindrar att individer otillbörligt ”skuggar” den inpasserande och smiter in under samma verifiering. CS kräver begränsat golvutrymme och kan installeras i befintliga dörröppningar.

CompactSave II är en lösning som tillmötesgår många av våra kunders behov av hög säkerhetsklassning kombinerat med effektiva flöden av folk. Vi har lyssnat på kunden och tagit CSII till ytterligare en nivå, säger Jan Dolk, Försäljningsansvarig Entrance Control, Gunnebo Nordic AB. 

Compact Save II har en hög flödeskapacitet med 8 personer per minut vilket gör den till en effektiv lösning där varje individ behöver verifieras. CSII är godkänd som utrymningsdörr. CSII finns med passerbredd 900 mm och 1100 mm för rörelsehindrade eller inpassering med skrymmande bagage. Designen har förfinats och CS har försetts med eleganta glaspaneler på sidorna.

 

För mer information, kontakta

Jan Dolk, Försäljningsansvarig Entrance Control, Gunnebo Nordic AB, Mobil 070-5752368, jan.dolk@gunnebo.com

Anders Wikström, Chef Områdesskydd, Gunnebo Perimeter Protection, c/o Gunnebo Nordic AB,
Mobil 0761- 164803, anders.wikstrom@gunnebo.com

Unn Granfelt, Chef Marknadskommunikation, Gunnebo Nordic AB, Mobil 070-2539509, unn.granfelt@gunnebo.com

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en professionell leverantör av säkerhetsprodukter och lösningar. Med hundratals år av erfarenhet har vi expertkunskap inom säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering. Gunnebos lösningar skyddar människor, byggnader och egendom. Koncernen har 5 900 anställda i 29 länder i Europa, Asien, Afrika, Australien och Nordamerika och omsätter 6 800 miljoner kronor.

www.gunnebo.se