Socialdepartementet

Presentation av Barnskyddsutredningen

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2009 13:23 CEST

Torsdagen den 16 juli klockan 10.45 presenteras Barnskyddsutredningen (S2007:14) av den särskilda utredaren Kerstin Wigzell. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson medverkar vid presskonferensen.

Välkomna!

Sammanfattning av uppdraget
Utredaren ska se över bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lämna förslag till de förändringar som bedöms nödvändiga för att anpassa lagstiftningen till den utveckling som har skett. I uppdraget ingår bl.a. att se över regler för anmälningsskyldighet, utredning av barns förhållanden och behov, socialtjänstens insatser för barn och familjehemmens villkor.


Tid och plats:
Tid: Torsdagen den 16 juli klockan 10.45
Plats: Rosenbad, Pressrummet

Medtag presslegitimation.

Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbutsändas

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65

Kerstin Wigzell
Särskild utredare
070-823 82 11