Biovitrum

Presentation av delårsrapport - Inbjudan till press- och analytikermöte samt telefonkonferens

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2006 15:46 CET

Biopharmabolaget Biovitrum, noterat på Stockholmsbörsen sedan den 15 september 2006, inbjuder till press- och analytikermöte samt telefonkonferens tisdagen den 14 november i samband med publiceringen av delårsrapporten för perioden januari-september 2006. Publicering av delårsrapporten beräknas ske cirka kl. 08:30 (CET) samma dag.


Rapporten kommer att presenteras av Biovitrums VD Mats Pettersson och finansdirektör Göran Arvidson.

Press- och analytikermöte i Stockholm
Tid: Tisdagen den 14 november kl 10:30 (CET)
Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm, Rausingrummet
Kaffe serveras efter presentationen.

Vänligen anmäl ditt deltagande senast kl:16:00 (CET) måndagen den 13 november, antingen via e-post till: lena.bjurfors@biovitrum.com eller per telefon till Lena Bjurfors 08-697 3092, eller per telefon till Marianne Gripe 08-697 3427.


Telefonkonferens
Tid: Tisdagen den 14 november kl 15:00 (CET)
Telefonnr: +46 8 506 269 30

En inspelad version av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig under sju dagar efter konferensen på telefonnummer +46 8 506 269 49, användarkod: 160600.

Presentationsmaterialet från de båda konferenserna kommer att finnas tillgängligt som pdf-fil på http://www.biovitrum.se/templates/InformationPage.aspx?id=404.

För ytterligare information, kontakta:

Biovitrum AB (publ)
Anna Karin Källén, Vice President, Corporate Communications
Tfn: +46 8 697 2085
Mobil: +46 73 433 20 85
annakarin.kallen@biovitrum.com

Anders Martin-Löf, IR-ansvarig
Tfn: +46 8 697 37 07
Mobil: +46 70 624 32 56
anders.martin-lof@biovitrum.com

Fakta om Biovitrum
Biovitrum är ett av Europas största biopharmabolag. Med verksamhet i Sverige och Storbritannien bedriver Biovitrum forskning och utvecklar läkemedel för både folksjukdomar och sjukdomar som drabbar mindre patientgrupper. Biovitrum har en bred och balanserad FoU-portfölj med flera läkemedelsprojekt i kliniska och prekliniska faser för behandling av fetma, diabetes, inflammation, ögon- och blodsjukdomar liksom ett antal väl definierade nischindikationer. Biovitrum utvecklar och producerar också proteinläkemedel på kontraktsbasis samt marknadsför ett antal specialistläkemedel huvudsakligen i Norden. Biovitrum omsätter cirka 1 miljard kronor och har cirka 550 anställda. Biovitrum noteras på Stockholmsbörsen sedan den 15 september 2006. Ytterligare information finns på www.biovitrum.se/