Redita Health

Presentation av en ny terapimetod InfoFormColor

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 20:55 CEST

Företagetå ReditaHealth introducerar nu den fascinerande terapeuten och konstnärinnan Elena Bliznina i Sverige. Hon har skapat, utvecklat och patenterat en ny självutvecklingsmetod, InfoFormColor, baserad på Wassily Kandinskis och Rudolf Arnheims tänkande i kombination med hennes egna teorier. Arbetet med metoden  har pågått i samarbete med olika universitet och vetenskapsakademier, under 20-års tid. I nuvarande form har metoden funnits i tre år och använas framgångsrikt av flera institutioner och privata kliniker.

Bliznina har funnit ett unikt sätt att få oss att kommunicera med vårt omedvetna genom form och färg och dessutom omprogrammera negativa reaktioner till positiva.

Den 16 oktober kl 10.00 anordnar vi en presentation av InfoFormColor i Gamla Stan (Johannesgränd 2). Ansökan om deltagande skickas till adressen info@reditahealth.com.

Redita Health ägnar sig åt komplementär och alternativ medicin. Vårt mål är att ge Dig verktyg till att öka din egen kapacitet och förmåga för att Du ska finna harmoni med Dig själv. Vi arbetar aktivt med personlighetsutveckling, stresshantering och fysiskt och mentalt välbefinnande.


Vi använder oss av flera skilda metoder, bl a olika karitativa counsellingmetoder liksom Enhanced Mind Power, men främst InfoFormColor, som utvecklats av den framstående terapeuten och konstnären Lena Bliznina och som bygger främst på Rudolf Arnheim och Wassily Kandinskys tänkande. InfoFormColor utvecklades under 20 års tid, men som färdig terapi har InfoFormColor funnits i endast tre år , men är trots detta redan en etablerad terapiform som framgångsrikt används vid offentliga vårdinrättningar i flera länder. InfoFormColor är särskilt utformad, för att hantera problem som t ex fobier, trötthet, utbrändhet, stress, oro, nedstämdhet, sömnlöshet, ångest, relationsproblem, depression, låg självkänsla och dåligt självförtroende.


Våra kurser vänder sig till såväl privatpersoner som företag och andra organisationer i kombination med organisationsutveckling.