Tanums kommun

Presentation av kulturhistorisk bebyggelseinventering i Hamburgsund och på Hamburgö

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 15:20 CET

Tanums kommun ska upprätta ett långsiktigt handlingsprogram för att identifiera och klassa kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Syftet med inventeringen är att kommunens nämnder och förvaltningar ska ha tillgång till ett kvalificerat underlag för planering samt att fastighetsägare och kommuninvånare ska bli medvetna om de värdefulla byggnader och miljöer som de förvaltar eller vistas i.

Inventering av byggnader och miljöer i Hamburgsund och på Hamburgö har gjorts under hösten. Inventeringen presenteras av Cecilia Wingård och Conny Jerer, som i samverkan med Bohusläns Museum har genomfört inventeringen.

Välkommen till Folkets Hus i Hamburgsund onsdagen den 21 mars kl. 19.00-21.00.