Nordea Bank AB

Presentation av Nordeas delårsrapport den 29 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 13:21 CEST

Nordea presenterar resultatet för tredje kvartalet onsdagen den 29 oktober.

Presskonferens
Tid: 12.30 CET
Plats: Smålandsgatan 24, Stockholm.

Lars G Nordström, VD och koncernchef, och Arne Liljedahl, Group CFO, deltar.
Presskonferensen kan ses i realtid på www.nordea.com.
Presentationsmaterialet kommer att vara tillgängligt på www.nordea.com.

Analytikerkonferens
Tid: 16.00 CET (obs: nytt klockslag)
Plats: Smålandsgatan 24, Stockholm.

Lars G Nordström, VD och koncernchef, Markku Pohjola, chef för Group Processing and Technology och vice koncernchef, Arne Liljedahl, Group CFO, och Carl-Johan Granvik, Group CRO, deltar.
Presentationsmaterialet kommer att vara tillgängligt på www.nordea.com.

Internationell telefonkonferens för analytiker
Tid: 18.00 CET (obs: nytt klockslag)
För att delta: ring +44 (0) 20 7162 0183 senast tio minuter innan (17.50 CET). Lösenord är Nordea.

Lars G Nordström, VD och koncernchef, Arne Liljedahl, Group CFO, Carl-Johan Granvik, Group CRO, och Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, deltar.

Upptagning: tillgänglig fram till den 5 november via telefon +44 (0) 20 8288 4459, kod 988002.

Analytikerkonferens i London den 30 oktober
Tid: 11:45 GMT. Konferensen inleds kl. 12.00 GMT.
Plats: The Great Eastern Hotel, Great Eastern Room, Liverpool Street, London EC2

Markku Pohjola, chef för Group Processing and Technology och vice koncernchef, Arne Liljedahl, Group CFO, Carl-Johan Granvik, Group CRO, och Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, deltar. Presentationen, inklusive frågesession, väntas pågå en timme och följs av lunchbuffé.

För att delta: kontakta Carla van den Akker på fax +44 (0)20 7888 6151, telefon +44 (0) 20 7888 8925, eller e-post carla.vandenakker@csfb.com.

För ytterligare information:
Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8 614 8611
Sigurd Carlsen, chef för Investor Relations, +46 8 614 7852