Socialdepartementet

Presentation av vistelseutredningens betänkande

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 15:36 CEST

Fredagen den 24 april presenterar vistelseutredningen av Lars Grönwall, särskild utredare. Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson medverkar vid presskonferensen. Syftet med utredningen är att förtydliga ansvarsfördelningen mellan kommuner när det gäller enskilda personers vistelse i en annan kommun än hemkommunen.

Den 7 februari 2008 beslutade regeringen om direktiv (Dir. 2008:13) till en översyn av relevanta bestämmelser i socialtjänstlagen när det gäller vistelsebegreppet. Vistelseutredningens uppdrag har varit att utreda vilken kommun som har ansvaret för socialtjänstens insatser i en rad olika situationer:

- Ska "semesterkommunen" ansvara för hemtjänst åt äldre och andra när de vistas tillfälligt i sommarstugan?
- Vilken kommun ska hjälpa våldsutsatta kvinnor eller hotade vittnen som måste byta bostadsort?
- Vilken kommun har ansvaret för att hjälpa hemlösa som rör sig mellan olika kommuner?
- Vilken kommun ska vara skyldig att hjälpa människor som evakueras till Sverige efter en naturkatastrof utomlands?

Utredningen föreslår en rad ändringar och kompletteringar av socialtjänstlagen som förtydligar kommunernas ansvar och skapar förutsättningar att snabbt lösa de tvister som ändå uppstår.Tid och plats:
Tid: Fredagen den 24 april kl. 11.15.
Plats: Rosenbad, Pressrummet.

Medtag presslegitimation.

Välkomna!


Webbutsändning:
Pressträffen kommer att webbutsändas

Kontakt:
Pernilla Krusberg
Utredningssekreterare
08-405 28 59
076-809 48 96

Niclas Thorselius
Pressekreterare hos äldre- och folkhälsominister
Maria Larsson
070-509 50 65