Riksutställningar

Pressbilder, video och citat från Debattle - Den neutrala kulturinstitutionen är död

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 14:41 CEST

Video - se hela Debattle

Pressbilder – galleri och nedladdning
Foto: Panteha Pournoroozy, Riksutställningar

Medverkade i debatten gjorde Behrang Miri, konstnärlig ledare för barn- och ungdomsverksamheten på Kulturhuset i Stockholm. Eva Cooper, opinionsbildare Timbro, Johan Wingestad tf verksamhetschef Konstnärernas Riksorganisation, Elisabeth Ohlson Wallin, fotograf, Edda Manga, idéhistoriker och Tebogo Monnakgotla, tonsättare. Moderator var Ted Hesselbom, museichef Röhsska och retorikexpert Camilla Eriksson, Retorikiska.

Läs mer om Debattle i tidigare publicerad pressrelease

76% tyckte att den neutrala kulturinstitutionen är död
Publiken röstade före och efter debatten. Resultatet? Före röstade 66% av publiken för att den neutrala kulturinstitutionen är död, eller aldrig har funnits, och 34% emot. Efter debatten röstade 76% av publiken för att den neutrala kulturinstitutionen är död och 24% emot.

CITAT UR DEBATTEN

Tebogo Monnakgotla
”När vi talar om en kulturinstitution som tar ställning tänker vi att det är självklart att vi talar för en god agenda och vi tänker också att det är självklart att agendan är ond eller god. Men en barnbok ändrades från blarig på pilsner till förätit sig på géléhallon, ond eller god agenda? Om vi ställer in spelningar med en hiphopgrupp som förespråkar droger men låter barn sjunga Ulf Lundells "då bränner jag mitt brännvin själv" är det då en god eller en smygrasistisk agenda?”

”Vi måste våga tro på att vår demokrati är tålig, att barn kan höra om pilsner och att cykla utan hjälm och att religiösa grupper tål att höra hädelser.”

Behrang Miri
”Kulturinstitutioner är inte netrala. Kulturinstitutionernas bild av världskultur så oerhört exotiserande.”

”Vilka är de fria kulturlivet? Vilka får producera och varför är det just de som får vara med?”

Eva Cooper
”Kulturinstitutioner anpassar kulturen efter vad de tror att politiker gillar. Politikerna agerar mecenater fast med skattebetalarnas pengar.”

”Med stiftelser som finansiärer skulle kulturen få ett välbehövligt tredje ben. Mellan den politiserade offentliga kultursektorn och den kortsiktiga nöjes- och underhållningsindustrin.”

”Den neutrala kulturinstitutionen är inte död, men hotad både från höger och vänster. ”

Edda Manga
”Det är nödvändigt att kulturen är ett område där det oväntade, det mörka, det ostädade, det gränsöverskridande, det omoraliska, det galna och det skandalösa får finnas. Kulturlivet är en förutsättning för att ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle ska kunna finnas, men ett villkor för detta är att det förhåller sig autonomt i förhållande till de ideologier som legitimerar statsapparaten. Vi vill inte ha en kultur som talar om för folket vad som är uppbyggligt och inte.”

Elisabeth Ohlsson Wallin
”Varför måste det vara så svart eller vitt i kulturdebatten?”

”Vi har skräck i Sverige för att kränka religiösa människor.”

Johan Wingestad
"Utrymmet för samtal och dialog i samhället har krympt. Då blir kulturen något slags sista utpost."

"Gråzonen är inte så grå utan färgstark."

Ted Hesselbom, moderator
”Vad är konsnärlig kvalitet? Vi som är institutionschefer ska sticka ut hakan, men vilka är vi? Kan vi verkligen representera många olika?”

Camilla Eriksson, retorikexpert Retorikiska
"Det andra laget är mycket, mycket mer känslosamma. Däremot  fallerar strukturen helt. Helhetsmässigt är det ena laget bättre på att påverka i anförandena. Det blir tvärtom när vi kommer till tvåminutaren, där det ena laget håller tiden och och plockar upp vad de andra laget pratat om i sin egen argumentation. Otroligt snyggt ur ett retoriskt perspepktiv, då känner vi att ni faktiskt lyssnat på och vill bemöta den andra sidan."

För mer information kontakta:
Karin Henriksson, projektledare
Tel: 0768-791922

Riksutställningar är en kunskapsfrämjande organisation som i samarbete med landets utställare strävar efter ökad samverkan och utveckling inom utställningsområdet. Vi spanar på, utvecklar och delar kunskap till nytta för utställningsaktörer, och har ett särskilt fokus på samtidskonstens utveckling och spridning i landet samt barn och unga.
www.riksutstallningar.se