Socialstyrelsen

Presseminarium: Finns det effektiva behandlingsmetoder för barn och ungdomar som är aggressiva och begår brott?

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 13:20 CEST

Presseminarium den 17 oktober kl. 09.00 i Stockholm

Hur ser framtiden ut för barn som före tolv års ålder har ett normbrytande beteende och ibland till och med begår brott? Finns det effektiva preventions- och behandlingsprogram som minskar kriminalitet och droganvändning bland barn och ungdomar?

I två nya kunskapsöversikter Normbrytande beteende i barndomen – vad säger forskningen? och Framgångsrika preventionsprogram för barn och unga – en forskningsöversikt sammanfattas aktuella rön från internationell forskning. Vad säger den forskningsbaserade kunskapen? Vilka preventionsprogram och behandlingar fungerar bäst?

Böckerna är de första på svenska inom området och har tagits fram gemensamt av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (SiS).

Press, radio och tv är välkomna att ta del av forskningsresultaten vid ett presseminarium med huvudförfattarna Henrik Andershed, Anna-Karin Andershed och Håkan Stattin. Böckerna finns till förfogande 30 minuter före seminariet.

Tid: Den 17 oktober klockan 09.00–10.15.

Plats: Socialstyrelsen, Rålambsvägen 3. Anmälan sker i receptionen.

Medverkande:

Karin Tengvald, direktör vid Institutet för utveckling av social metoder, IMS, Socialstyrelsen

Tove Pettersson, forskningsledare, Statens institutionsstyrelse, SiS.

Henrik Andershed, docent i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet.

Anna-Karin Andershed, fil. dr. i psykologi vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet.

Håkan Stattin, professor vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap, Örebro universitet.

Mer information:
Anna-Lena Lindh, pressekreterare Socialstyrelsen, tfn: 08-555 530 05, e-post anna-lena.lindh@socialstyrelsen.se
Cecilia Sandahl, presschef SiS, tfn: 08-453 40 56, 070-687 32 42, e-post Cecilia.Sandahl@stat-inst.se