Västra Götalandsregionen

Pressen inbjudes till Göteborgshistorisk nostalgitripp

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 14:50 CEST

Pressen inbjudes till Göteborgshistorisk nostalgitripp:

Ljudet från nithammaren hörs åter från Hisingssidan!
Bohusläns museum, Pharmadule Emtunga AB och Pater Nosters
Vänner visar ett ”nitiskt” hantverk.

Antikvarier och tekniker överens: nitning är den överlägset bästa
metoden att fästa plåt mot plåt om det skall hålla i ännu ett sekel.

Smeden Berth Johansson från Skärhamn och hans team glödgar
naglar och nitar i den imponerande gamla varvshallen på Arendal.
Berth Johansson har producerat över 50 ton smide till Ostindiefararen
Götheborg och känner nu särskilt ansvar för att Tjörnborna skall få
återse sin fyr.

Välkomna till Pharmadule Emtungas verkstad på Arendal
tisdagen den 18/4, kl 11.00

Inbjudan gäller, av säkerhetsskäl, endast press och media – vänligen meddela till
någon av nedanstående om Du kommer:

Ingrid Uhlman, 0522-656521, e-post: ingrid.uhlman@vgregion.se och Agneta Olsson, 0708-221290, e-post:
agneta.c.olsson@vgregion.se eller Karin Anderson, Pharmadule Emtunga AB 0512-773606, e-post:
karin.andersson@pharmadule-emtunga.com.
Pater Nosters historia och länkar till respektive samarbetspartner finner Du på www.fyrenpaternoster.se

PRESSINFORMATION
Pater Noster på Hamneskär – ett nytt unikt besöksmål!

Fyren är teknikhistoriskt mycket intressant!
Fyren Pater Noster, konstruerad av Nils Gustaf von Heidenstam, byggdes år 1868 och var till år 2002
placerad på Hamneskär utanför Marstrand. Fyren är ett nationellt kulturarv och kommer att
byggnadsminnesmärkas när den åter står på plats ute på Hamneskär. Den har ett mycket stort värde,
både kultur- och teknikhistoriskt. Konstruktionen är ett klassiskt exempel på s.k. modulärt byggande
dvs. fyren konstruerades i moduler som lätt kunde transporteras ut till Hamneskär för att med relativt
enkla medel monteras på plats. Fyren upptäcks vara det tidigast varmförzinkade objektet i Sverige.
Genomfört i projekt Pater Noster

•Intagen från Hamneskär 2002
•Nedmonterad i Uddevalla hamn 2003
•EU-projekt LEADER+ Carpe Mare 2003
•Samarbetsavtal med Pharmadule Emtunga 2004
•Fyren fraktas till Arendal för reparation
•Fyren varmförzinkas i Säffle 2004

Just nu: nitning

Samarbetet mellan ett modernt företag och en antikvarisk organisation innebär kontinuerliga
tekniska överväganden: t ex den gamla metoden att varmförzinka utgör fortfarande ett utmärkt
underlag för modern ytbehandling och nitning har stora fördelar framför svetsning när det gäller
att foga samman plåt mot plåt. Se bifogade

Återstår
•Renovering av träinredningen, ådermålning
•Blästring och målning av delar
•Ställningsbygge och montering av fyren inne i den jättelika ARY-hallen
•Utfrakt genom porten till hösten! Ett spännande moment – det finns ett fritt utrymme i porten på
ca 10 cm…
•Efterforskning av linssystem
•Montering av linssystem och lanternin på fyren
•Dykning efter försvunnen signalkanon vid Pater Nosterskären
•Uttransport med pråmkran till Hamnskär sommaren 2007! Ett event att se fram emot

Samtidigt renoveras fyrbyggnaderna till en salt (!) konferensanläggning

Statens fastighetsverk planerar upprustning av byggnaderna ute på Hamneskär för att ha en helt ny och
fräsch konferensanläggning inklusive tilläggningsplats lagom till fyren står på plats igen. En inbjudan till
”första spadtaget” på Hamneskär kommer efter sommaren!

Allt detta blir möjligt genom ett unikt samarbete
I april 2004 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Bohusläns museum och
Pharmadule Emtunga AB där företaget går in som partner i arbetet med att restaurera fyren. Företaget
tillverkar modulära konstruktioner, bostadsplattformar, läkemedelsfabriker mm och känner sig väl
förtrogen med Heidenstams gamla modulära fyrkonstruktion – ett spännande möte mellan modern och
gammal teknik!
Pater Noster togs iland för tre år sedan för renovering men skadorna på fyren var så pass stora att den
tillgängliga budgeten inte räckte och arbetet lades på is. Projektgruppen för fyren sökte därför externa
sponsorer för att kunna färdigställa renoveringen. Arbetet med att renovera och rädda Pater Noster
bygger idag på ett närmast unikt samarbete mellan engagerade företrädare från samhällets alla delar:
tre statliga verk, region, länsstyrelse, Länsarbetsnämnd, kommun, museum, vänförening, åtta företag
och EU.

Glad Påsk!
Huvudmän
Bohusläns museum, Pater Nosters Vänner, Tjörns kommun, Riksantikvarieämbetet, Statens
fastighetsverk, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen,
Länsarbetsnämnden och EU; Leader+ Carpe Mare
EUROPEISKA UNIONEN LEADER+Carpe Mare
Europeiska utvecklings- och
garantifonden för jordbruket

Partners
Pharmadule Emtunga AB har sedan huvudsponsoravtalet skrevs fått med ett antal av sina
underleverantörer som medsponsorer i projektet; International Färg AB, Alucrom AB, Lysezink
AB och Lincoln Electric.

Projektet stöds också av:
GöteborgsPosten, Scandinfo Marketing Research, Smedja Volund och Tjörns Sparbank.