Stockholms Läns Landsting

Pressinbjudan 1 december: Ökad samverkan kan hjälpa barn med astma och allergier

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 14:04 CET

Välkommen till en pressträff där vi berättar om hur nätverk inom
vården kan hjälpa barn med astma och allergier. Vi ger också
konkreta, praktiska råd för hur vården kan ta hand om dessa barn.
De svårast sjuka allergiska barnen behöver extra omhändertagande.
Vårt mål är att dessa barn ska ha en så god livskvalitet som
möjligt. Vi ger tips om hur.

Plats: Södertörnsalen, landstingshuset, Hantverkargatan 45
Tid: fredagen den 1 december kl 10.00

Medverkar gör:
Anne Kihlström, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset,
ansvarig för vårdprogrammet
Asta Sigurbrandsdottir, överläkare Barnmottagningen Södertälje,
medförfattare till vårdprogrammet.
Gunilla Hedlin, professor Karolinska Universitetssjukhuset

Resultaten finns i vårdprogrammet ”Allergi och astma hos barn och
ungdomar”, som finns att hämta här: www.ls.sll.se/mpa

Kontakta oss för mer information:
Anne Kihlström, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset,
08-585 814 49
Katarina Beech, Centrum för vårdutveckling, 070-737 50 50
Yvonne Gustavsson, presstjänsten, 070-737 44 45

Stockholms läns landsting
Landstingets huvuduppdrag är att ge 1,9 miljoner invånare i de 26 kommunerna i Stockholms län tillgång till hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik. Andra viktiga inslag iverksamheten är även att förebygga hälsoproblem, planera den regionala tillväxten och utvecklingen, samt att arbeta med miljö- och kultur-frågor. Landstingets högsta beslutande organ är Landstingsfullmäktige, med 149 ledamöter som väljs vid landstingsvalen vart fjärde år.
Stockholms läns landsting har cirka 42 000 anställda och omsätter drygt 50 miljarder kronor per år. Läs mer på www.sll.se.Yvonne Gustavsson
Stockholms läns landsting, LSF Kommunikation
Box 22550, 104 22 Stockholm
tel: 08-737 44 45, mobil: 070-737 44 45
e-post: yvonne.gustafsson@sll.se