AFA Försäkring

Pressinbjudan - Arbetsmiljö i fokus

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 15:45 CET

Arena Sunt Liv genomförs under hösten på fem platser i landet. Nu har turen kommit till Stockholm. Bland föreläsarna finns professor Eva Vingård, Uppsala universitet, professor Annika Härenstam och docent Lotta Dellve från Göteborgs universitet, och fil.dr Christina Björklund, Karolinska Institutet.
Möt också professor Göran Ejlertsson, Högskolan i Kristianstad, som har forskat kring hälsoskapande arbetsplatser inom sjukvården och docent Petter Gustavsson, Karolinska Institutet, som har följt sjuksköterske- och lärarstudenter i deras möten med arbetslivet.

Under förmiddagen genomförs ett seminarium där dessa forskare samtalar kring ledarskap och hälsa för hela organisationen. Under eftermiddagen hålls seminarier om hot och våld i arbetslivet, vård i annans hem, friska verksamheter och hållbar rehabilitering. Seminarierna om hot och våld rör rutiner, bemötande, lärande hämtade från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning arbete med funktionshindrade respektive erfarenheter från hur elever och lärare på Sunnerby rektorsområde i Nynäshamns kommun skapat förändring, resultat och en trygg skola. Seminariet om vård i annans hem handlar om hur ett pedagogiskt material kan användas som stöd vid arbetsmiljöutveckling inom hemtjänst, personlig assistans, biståndshandläggning och hemsjukvård.  Skärholmens och Älvsjö stadsdelsförvaltningar berättar om sina erfarenheter från arbetet med materialet.

Datum:         Torsdag 24 november
Tidpunkt:      09:00-16:00
Plats:             Clarion Hotell, Ringvägen 98

Läs om samtalsdeltagarnas aktuella forskning här.

Media välkomnas till seminarierna!
Anmälan för media senast 23 november till
rolf.eriksson@afaforsakring.se

Om AFA Försäkring och Arena Sunt Liv
AFA Försäkring har en unik skadestatistik om arbetsskador och sjukdomar i arbetslivet. Eftersom fyra miljoner människor omfattas av AFA Försäkrings försäkringar är underlaget omfattande. Statistiken används både som underlag för forskningssatsningar och för prioriteringar av olika förebyggande satsningar.
Statistiken visar att vissa yrken inom kommun- och landstingssektorn, exempelvis mentalskötare och vårdpersonal, är mer utsatta för arbetsskador och sjukdom än andra. Därför driver AFA Försäkring, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med fackliga organisationer, flera forsknings- och preventionsprojekt som syftar till att skapa tryggare och säkrare arbetsplatser samt att ta tillvara och sprida erfarenheter och goda exempel till andra arbetsplatser.

Fullständigt program och övrig information om Arena Sunt liv finns på http://www.suntliv.nu/Om-Oss/Arena-Sunt-Liv-2011/

För mer information:
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-6964816,0708-939577, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se