Sida

Pressinbjudan 4/7: Biståndsministern och Sida presenterar nytt stöd till Syrien samt initiativ för investeringar i konfliktländer

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 15:40 CEST

Den 4 juli håller biståndsminister Gunilla Carlsson och Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka en gemensam pressträff i Almedalen med anledning av ett nytt mångmiljonstöd till befolkningen i Syrien. De båda presenterar också ett initiativ för att öka privata investeringar i konfliktländer.

När: 4 juli 2013
Tid: kl 10.00
Var: Säkerhetspolitiskt sommartorg i Almedalen (Antons Restaurang, Hamnplan 5, i hörnet Hamnsplan/Cramérgatan i Visby)

Gunilla Carlsson är medlem i Milleniemålspanelen som arbetat fram den utvecklingsagenda som ska sträva efter att helt utrota extrem fattigdom till år 2030. En av frågorna som Sverige understrukit i arbetet är fred och god samhällsstyrning som grundläggande krav för att minska fattigdomen och skapa välfungerande samhällen.

Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka är nyligen hemkommen från resor i Afghanistan och Burma/Myanmar och kan dela med sig av erfarenheter därifrån.

För mer information kontakta Sidas kommunikationschef på plats i Almedalen, Joachim Beijmo, tel 0732-257 25 36 eller joachim.beijmo@sida.se.