Svensk Vindenergi

PRESSINBJUDAN

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 12:45 CEST

Dag: Onsdag 15 september 2010

 

Tid: Klockan 09.00

 

Plats: Svenska Mässan, Göteborg – Servicecenter (Pressrum)

 

 

 

Vindkraftens påverkan på fastighetspriserna

Konsultföretaget ÅF har på uppdrag av Svensk Vindenergi tagit fram rapporten ”Vindkraft i sikte” en studie av vindkraftens påverkan på fastighetspriserna.  Den färska studien har bland annat samlat in uppgifter om cirka 42 000 försäljningar av småhus inom 5 kilometer från 120 nya vindkraftanläggningar som driftsattes mellan åren 2001 och 2007. Uppdraget har medfinansierats av Energimyndigheten.

 

 

Vindkraftens utbyggnad i Sverige, färska siffror
Vi presenterar den senaste statistiken när det gäller etableringen av vindkraft i Sverige.

Deltagare:
Tryggve Sigurdson, sektionschef Infraplan/Vindkraft, ÅF.
Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi

 

Välkommen!

 

 

För mer information:

Tryggve Sigurdson, sektionschef Infraplan/Vindkraft ÅF, tel 076-826 51 95

Gunnar Fredriksson, vice vd Svensk Vindenergi, tel 070-751 40 24

Monica Bracco, kommunikationschef Svensk Vindenergi, tel 070-397 28 99

Svensk Vindenergi är en branschorganisation för vindkraft, med 145 medlemsföretag. Vårt huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige. Vårt mål är att vindkraften ska utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. www.svenskvindenergi.org