Mötesplats Social Innovation

PRESSINBJUDAN

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 09:00 CEST

PRESSINBJUDAN

Event: Internationell mötesplats för samhällsentreprenörer, finansiärer och intresserade av social innovation.

Samhället står idag inför stora utmaningar vad gäller ekonomi, miljö, arbetslöshet, en växande åldrande befolkning och andra sociala utmaningar. Det behövs nya former för samarbeten för att hitta nya typer av lösningar på dessa samhällsutmaningar och idag växer impact investment fram som en ny form för finansiering.

8-10 maj 2012 arrangerar Malmö högskola, Malmö stad och Region Skåne konferensen SOCAP: Designing the Future tillsammans med Social Capital Markets från San Francisco. Där har SOCAP vuxit till en erkänd internationell mötesplats för investerare och samhällsentreprenörer främst i USA, men också i Europa. 2011 hade konferensen 1 400 besökare.

Under tre dagar samlas ledande samhällsentreprenörer och investerare från Sverige, Europa och globalt i Malmö för att delta i SOCAP: Designing the Future, där det förväntas ca.500 deltagare.

SOCAP: Designing the Future – FYRA TEMAN: Inclusion, Biosphere Economy, Public Private Partnerships och Scaling Social Enterprise. Ett sätt att möta dessa utmaningar är just via samhällsentreprenörskap och social innovation, som ofta kräver samarbetslösningar över traditionella gränser.

Talare & panelister, ett axplock: Pål Dale, Voxtra (Nordens första Impact Investment Fund); Christina Merker-Siesjö, ABF Malmö; Alarik von Hofsten, Telge AB; Johan Åkerblom, Sida; Göran Carstedt, Natural Step; Tellef Thorleifsson, Northzone; Per Olsson, Stockholm Resilience Center; Joe Ludlow, NESTA; Karin Ruiz, Peepoople; Faraz Khan, Seed Ventures; Simon Tucker, Young Foundation.

SOCAP Designing the Future erbjuder ett inspirerande program, Open Space Sessions, Innovation Showcase där samhällsentreprenörer från hela världen visar upp sina innovationer för framtidens samhällsutveckling och SOCAP Pitch – där samhällsentreprenörer får pitcha direkt inför investerare.

 

Pressmöte

Datum: 9 Maj

Tid: 10.15 – 10.45

Plats: Malmö högskola, Orkanen, Sal C232

 

OSA till rebecca.lamptey@mah.se

Mobiltelefon: 070-429 1292, För mer press information: socialinnovation.se & socap.mediainfo

Mötesplats social innovation samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer i Sverige som vill främja framväxten av sociala innovationer. Ett samarbete som man på sikt vill ska leda till konkreta gemensamma projekt, nya hållbara affärsmodeller och att nya produkter och tjänster utvecklas.

Begrepp som social innovation, socialt entreprenörskap och samhällsentreprenörskap brukar förklaras som initiativ som syftar till att förbättra det som saknas eller inte fungerar i samhällsbygget, och som innefattar innovativa idéer och metoder för hur vi ska lösa samhällsproblem på nya sätt.

Att lyfta upp och främja dessa innovativa lösningar blir allt viktigare i ett samhälle som präglas av ansträngd offentlig ekonomi, demografiska förändringar, folkhälsoutmaningar, migration och klimatförändringar.

Mötesplats Social Innovation fokuserar på specifika områden: Hållbar stadsutveckling och hållbara glesa strukturer, Ledarskap, Finansiering och företagens sociala ansvar, CSR.

Bakom Mötesplats Social Innovation står Malmö högskola och Mittuniversitetet. Utöver Malmö högskola och Mittuniversitetet finns ett antal samarbetspartners. I styrgruppen sitter PwC, Playing for Change, Coompanion och HSB. Bland övriga intressenter märks Barista, IBM, Region Skåne, Malmö Stad, Skåne Stadsmission, Scandic Hotel, Ovikenbolaget, CSR Factory och Trångsviksbolaget.