Region Värmland

Pressinbjudan: Att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 07:02 CEST

Arvsfondsprojektet Olika Avtryck bjuder in till seminarium på Rackstadmuseet i Arvika måndag 22 april: ”Bemötande och kommunikation – att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Seminarietid: Måndag 22 april, 09.30-15.00
Pressträff: Måndag 22 april, 15.30
Lokal: Rackstadmuseet, Arvika.

Projektet Olika Avtryck, med Allmänna Arvsfonden som huvudfinansiär, är ett samverkansprojekt mellan Ingesunds folkhögskola som är projektägare, Kyrkeruds folkhögskola, Studiefrämjandet Värmland/Bergslagen och Rackstadmuséet.
Projektet är treårigt och syftar till att utveckla nya möjligheter till kreativt skapande för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Seminariet 22 april riktar sig till de som arbetar med målgruppen, de som är inkluderade i projektet och andra intresserade. Gästföreläsare är Cecilia Olsson, Stockholm, fil. dr i specialpedagogik och ped. handledare och Lars Thorsell, Stockholm, f.d. rektor Häggviks gymnasium. De kommer att tala på temat "Bemötande och kommunikation – att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning".

Seminariet är den första utåtriktade aktiviteten i projektet och kan ses som ett startskott, säger Lissbritt Aurvind Norman, en av två projektledare. Närmast efter detta kommer projektet att starta folkhögskoleutbildning, studiecirklar och skapande workshops för målgruppen i Arvika, Eda och Årjäng.
- Det handlar om att både utbildning och fritid ska kunna fyllas med innehåll, och om att öka valmöjligheterna för målgruppen.
Intresset är stort och drygt 60 deltagare har anmält sig till seminariet som kommer att följas av fler aktiviteter av fortbildande karaktär.

Program för dagen bifogas.
Representanter från media är välkomna att delta på seminariet men vi har också pressinformation efteråt med chans att ställa frågor till föreläsarna och styrgruppen.
Anmäl gärna ditt deltagande till: lotta.lundgren@regionvarmland.se

Kontakt
Lissbritt Aurvind Norman , projektledare
lissbritt.aurvind@regionvarmland.se eller 073-073 7439

Karin Bohlin Hogen, projektledare
karin.bohlin.hogen@regionvarmland.se eller 070-517 0085

Region Värmland är värmlänningarnas organisation för tillväxtfrågor, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik  och folkbildning. Huvudman är Landstinget i Värmland och de 16 värmländska kommunerna.