Povel Ramel-sällskapet

PRESSINBJUDAN: Avtäckning av 2016 års KaRAMELodiktstipendiat!

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 07:03 CEST

Media inbjuds att närvara vid avtäckningen av 2016 års KaRAMELodiktstipendiat söndag 5 juni kl. 15.00 på Långholmen i Stockholm.

KaRAMELodiktstipendiet, som instiftades av Povel Ramel 1982 i samband med att han fyllde 60 år, ges en förnyare av det svenska språket eller för framstående gärningar inom musik. Stipendiet består av en stor strut karameller och en summa pengar som gör mottagaren "ekonomiskt oberoende resten av dagen”.

Vem eller vilka får 2016 års KaRAMELodiktstipendium? Välkommen att närvara vid avtäckningen den 5 juni!

TID: Söndag 5 juni kl. 15.00.
PLATS: Stora Henriksviks café, Långholmsmuren 21, Långholmen.
ANMÄLAN: Anmäl gärna närvaro till k@holmstrands.se.

OM KARAMELODIKTSTIPENDIET
KaRAMELodiktstipendiet delas ut av Povel Ramel-sällskapet, Sällskapet Stallbröderna och SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare. Stipendiaten/stipendiaterna utses av en jury bestående av Tomas Alfredson, Lotta Bromé, Claes af Geijerstam, Lotta Ramel, Pernilla Skifs och Torgny Söderberg.

DE SENASTE ÅRENS KARAMELODIKTSTIPENDIATER
2015 Niklas Strömstedt
2014 Kristina Lugn
2013 Carl-Einar Häckner
2012 Eva Rydberg
2011 Johan Glans

Hela listan på alla stipendiater sedan 1983 här!

POVEL RAMEL-SÄLLSKAPET
Povel Ramel-sällskapet bildades år 2008 och har i dag tusentalet medlemmar i såväl hela Sverige som i många andra länder. Sällskapet verkar på olika sätt för att Povel Ramels konstnärliga gärning bevaras, sprids och hålls levande.
www.povelramelsallskapet.se

SÄLLSKAPET STALLBRÖDERNA
Sällskapet Stallbröderna bildades 1939 av ett antal skådespelare i Stockholm. Stallbröderna har idag drygt 300 medlemmar som på ett eller annat sätt har koppling till nöjesbranschen. Stallbröderna genomför årligen en show där överskottet går till en stipendiefond. Ur fonden delas varje år ut ett antal stipendier till unga, lovande artister. Från och med 2013 går en del av fondens medel till KaRAMELodiktstipendiet.
www.stallbroderna.se

SKAP – SVERIGES KOMPOSITÖRER OCH TEXTFÖRFATTARE
SKAP – Sveriges kompositörer och textförfattare är Sveriges intresseorganisation för yrkesverksamma kompositörer, textförfattare och bearbetare. SKAP grundades 1926 och bedriver på uppdrag av sina drygt 1 100 medlemmar påverkansarbete nationellt och internationellt, erbjuder en bred medlemsverksamhet och är huvudman i Stim. SKAP var med och instiftade KaRAMELodiktstipendiet.
www.skap.se