Jernhusen AB

Pressinbjudan: Bättre infrastruktur med bredare samarbeten

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2012 11:40 CEST

Tillgång till fungerande transporter och infrastruktur är en viktig förutsättning för att kommuner och regioner ska kunna växa och utvecklas. Hur detta ska ske diskuteras den 11 oktober på Jernhusens konferens Samverkan för regional tillväxt.

Gästtalare är Ian Fry, infrastrukturansvarig på Network Rail i London som berättar om utvecklingen av Kings Cross station.

Dag: Torsdag 11 oktober
Tid: 09.00-17.00
Plats: Hotell Clarion Sign, Östra järnvägsgatan 35, Stockholm
Moderator: K-G Bergström

Ur programmet:
(Hela programmet med talare finns på www.jernhusen.se/samverkan)

Trygga och tillgängliga stationer
Samarbete krävs för att lyckas med utveckling av attraktiva mötesplatser som är trygga och tillgängliga för alla resenärer och trafikbolag. Hur får vi till ett bra samspel och hur gör andra? Kommer den nya kollektivtrafiklagen att bidra till detta?
Kan man ställa en depå eller kombiterminal var som helst?
Från idé till färdig byggnad - om utveckling av depåer och kombiterminaler. Vem är det som bestämmer var vi placerar kombiterminaler och underhållsdepåer? Kan vi enas om en bra struktur för en fungerande infrastruktur?
Diskussion med Christel Wiman, vd Tågoperatörerna, Urban Widmark, kommunstyrelse ordf. Hässleholms kommun, Paul Håkansson, vd för Östgötatrafiken, Mimmi von Troil, Regionråd Västra Götaland.
Effektiv tillväxt behöver väl fungerande infrastruktur
Ted Lindqvist från Evidens beskriver resultatet av en nygjord rapport om vad som skapar attraktiva regioner.
Hur tar vi hand om växande regioner?
Utveckling av infrastruktur och stad bör gå hand i hand, men hur kommer vi dit? Kan vi lyfta blicken och påskynda tillväxten i regionen?
Förnya eller bevara - Riksintressets påverkan på städer
Författaren och ekonomhistorikern Jan Jörnmark presenterar sin bok Övergivna planer.
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef tillväxt och samhällsbyggnad SKL, redovisar sin utredning "Hantering av riksintresset".

För mer information:
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, tel: 08-410 626 21

Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 262 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 251 fastigheter med ett totalt marknadsvärde på 11,5 miljarder kronor.