Banverket

Pressinbjudan: Banverket bjuder in till samråd om Dalabanan

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2010 15:16 CET


Banverket utreder i två förstudier insatser för att förbättra förutsättningarna för tågtrafiken på Dalabanan. Nu slår man upp dörrarna för ett samråd med invånarna i de berörda kommunerna.

Förstudierna omfattar två delsträckor: Uppsala-Sala och Sala-Borlänge. Syftet är att skapa förutsättningar för en framtida tågtrafik med god kvalitet. Bland målen för utredningen finns bland annat timmestrafik för fjärrtåg Stockholm-Borlänge och en restid mellan Stockholm och Borlänge på max två timmar.

Nästa steg i processen är nu att Banverket under två veckor besöker kommunerna utmed Dalabanan mellan Uppsala och Borlänge för att genomföra samrådsmöten och öppet hus under en eftermiddag/kväll i varje kommun. Projektledarna för förstudierna kommer då att svara på frågor och ta med sig viktiga synpunkter från de som kommer att beröras.

Alla uppgifter om tider, och fakta om projektet finns på www.banverket.se/dalabanan.

Banverket bjuder in till två pressträffar i samband med att samrådsaktiviteterna startar.

Sala-Borlänge
Tid: Tisdag 26 januari, kl 13.00
Plats: Hotell Gustav Vasa, Borlänge, konferenslokal 3
Kontakt: Ulf Östlund, informatör tel 0730-64 47 21

Uppsala-Sala
Tid: Torsdag 28 januari Kl 13.00
Plats: Uppsala Konsert och Kongress, lokal K5
Kontakt: Håkan Buller, informatör, tel 070-762 28 29


Föranmäl gärna deltagande till respektive kontaktperson.

Banverkets presstjänst
0774-410 910

Banverket är myndigheten som har det övergripande ansvaret för järnvägen. Vi lägger grunden för en säker, prisvärd och miljöanpassad järnvägstrafik, och utvecklar järnvägen med fokus på säkerhet och konkurrenskraft. Vi är 6 300 medarbetare runt om i landet.